תק"ם תקציר ידיעות - 27.10.99
תק"ם תקציר ידיעות - 27.10.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:

27.10.99תק"ם תקציר ידיעות -"יחד" בדרך לחברות בתק"ם

המזכירות הרחבה שהתכנסה השבוע ממליצה למרכז התק"ם לקבל את קיבוץ
"יחד" לחברות בתק"ם.

מועמדים בתהליכי16 חברים ועוד 24"יחד" הוא ישוב שיתופי עצמאי המונה
משפחות בגילאי60 עד 50קליטה שונים. היישוב שואף להגיע לאוכלוסייה של
. מבחינה כלכלית דוגל היישוב בחופש היזמות, אחריות אישית ודגש40 עד 25
על יצירתיות. כיום פועלים בקיבוץ מספר ענפים שהוקמו ביוזמה אישית,
בניהול היזם ובאחריותו, כמו: שירותי ידע מתוחכמים, גרפולוגיה משפטית,
הדרכת מחשבים ועוד.

בתחום הפרט נהנה החבר מחופש מלא כמו במושב שיתופי ועם זאת נשמרים
יסודות של שיתוף ועזרה הדדית.ועידת האיחוד

הודיעו עד היום על השתתפותם בוועידת איחוד171 קיבוצים מתוך 135
. רן כוחן, רכז צוות ההיגוי לוועידה, צופה25.11.99התנועות בקיבוץ בארי ב-
. שני500להשתתפות שיא של קיבוצים ומעריך כי מספר הצירים הכולל יגיע לכ-
צירים) הודיעו על סירובם ליטול חלק בוועידת בארי.2קיבוצים בלבד (יו"ר הכנסת, אברום בורג, נענה להזמנת מזכירי התנועות והודיע על
השתתפותו במפגש המשותף של צירי התק"ם והקבה"א. האירוע המשותף ייערך
אחר הצהרים באולם האזורי של המועצה האזורית אשכול במעמד ראש
הממשלה.במסגרת ההכנות לוועידה, נערך בראשית השבוע בגליל העליון הכנס האזורי
הראשון למזכירי קיבוצי התק"ם. דובי הלמן, מזכיר התק"ם שוחח עם
המשתתפים על הנושאים שיעלו על סדר יומה של הוועידה. עד מחצית חודש
קיבוצים בקשו את20נובמבר מתוכננים עוד שבעה כנסים אזוריים. בנוסף, כ-
השתתפותם של נציגי מזכירות התק"ם בדיונים הפנימיים שהם מקיימים לקראת
הוועידה.השתלמות מיוחדת לאחראי תחום חברה ופרט

כהמשך ליום העיון שערך המכון לייעוץ ארגוני חברתי בשאלת ההתמודדות עם
האלימות בחצר הקיבוצית, מארגן המכון השתלמות מיוחדת לאחראי תחום
חברה ופרט (מנהלי בריאות הנפש) בקיבוצים. ההשתלמות מתמקדת בהיבטים
המורכבים ביחסי חברה ויחיד ונוגעים במצבים רגשיים מסובכים כמו:
התעללות, נכות, אלימות, מיתוסים, קלישאות ומגוון תופעות חברתיות
נוספות.

ההשתלמות כוללת סדרה של חמישה מפגשים. ההתייחסות לנושאים
הרלוונטיים תתבצע באמצעות הקרנת סרט ודיון בהנחיית אילן מדר פסיכולוג
קליני.

25.11.99המפגש הראשון בסדרה יתקיים ב-סקר צעירים

פרויקט שאלונים וסקרים בנושא הסדרי צעירים ופעילות ועדות צעירים
בקיבוצים, נערך בימים אלה, ביוזמת מחלקת הצעירים בתק"ם ובהקבה"א.
במסגרת הפרויקט נשלחו לקיבוצים שני שאלונים. האחד, עוסק בפרטי
ההסדרים השונים הנהוגים בקיבוץ עם בני הדור הצעיר מהשחרור מהצבא ועד
לגמר המסלול. בנוסף עוסק השאלון בהסדרים שהיו נהוגים בעבר. מטרתו
ללמוד על הנעשה בנושא, לאתר מגמות ויוזמות יצירתיות וללמוד על הקשר בין
ההסדרים לבין פרמטרים שונים בקיבוץ.

השני, נוגע להיבטים השונים של עבודת ועדת הצעירים/בנים בקיבוץ כמו מבנה
ארגוני, איוש, מטרות, תפקידים תחומי עיסוק ועוד. מטרתו, איתור צרכים,
אפיון דפוסים ארגוניים כלליים, גיבוש תשובות וכלי עבודה יעילים ברמה
התנועתית וברמת הקיבוץ.

בתום איסוף הנתונים וניתוחם, ייערך יום עיון לכל המשיבים (על השאלונים)
ובו יוצגו הממצאים. כל קיבוץ שיענה, יוכל להינות מניתוח פרטני של הממצאים
הנוגעים לקיבוצו שיוכלו לשמש אותו ככלי עבודה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים