תק"ם תקציר ידיעות - 29.9.99
תק"ם תקציר ידיעות - 29.9.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:


29.9.99 -תק"ם תקציר ידיעותדו"ח ביצוע חצי-שנתי

. עיקר1999בפני המזכירות הפעילה הוצג דו"ח ביצוע חצי שנתי של תקציב
הגירעון בתקציב החצי שנתי נובע מגירעונות בתקציב ברית התנועה הקיבוצית
ובתקציב סמינר החינוכי אפעל (בינ"ה). למזכירות דווח על דיונים במזכירות
הברית ובהנהלת אפעל, שמטרתם התמודדות עם הגירעונות.

נערך בשיתוף הקיבוץ הארצי2000בנוסף רשמה לפניה המזכירות כי תקציב
כתקציב התנועה המשותפת. יחד עם זאת נמסר כי, מכינים גם תקציב נפרד
.1999לתק"ם, על בסיס המקורות והשימושים המעודכנים לשנתהפסקת חברות בתק"ם

המזכירות הפעילה רשמה בפניה את הודעת תאגיד המושבים השיתופיים
בתק"ם, בדבר הפסקת חברות של מושב יודפת. המזכירות הפעילה ממליצה
למזכירות הרחבה לאשר את החלטת התאגיד ולהפסיק את חברות יודפת
בתק"ם.סדרה על הקיבוץ יוצאת לדרך

המזכירות הפעילה תמכה בהמשך ההכנות להפקת סדרה טלוויזיונית על הקיבוץ.
מדובר בפרויקט משותף עם הקיבוץ הארצי.ישיבת מרכז בנושאים מדיניים

, ישיבת99המזכירות הפעילה ממליצה למזכירות הרחבה לקיים במהלך דצמבר
מרכז מיוחדת שתוקדש לדיון בנושאים המדיניים העומדים על סדר היום.שונות

המזכירות הפעילה נענתה לבקשתה של אורנה שמעוני (אשדות יעקב מאוחד)
ש"ח לפעילותה.5,000ואשרה הקצבה שלמינויים חדשים

רבקה יקיר (גזברית התק"ם) ועפר כהן (מרכז החטיבה הכלכלית) מונו
כדירקטורים מטעם התק"ם ב"אביבית" - אגודת בת של עמותת סמינר
הקיבוצים.www.kba.org.ilחדש באתר הקיבוצים -

החל לפעול אתר משנה המוקדש לבחירות למזכיר התק"ם ולמזכיר הקבה"א.
באתר מציגים המתמודדים את קורות חייהם ואת ה"אני מאמין" שלהם. על פי
בקשת חברים נפתחו קבוצות דיון בנושא הבחירות למזכירי התנועות.צ'ט קיבוצים - שיחות ועידה החל לפעול באתר. הדבר מאפשר קיום שיחה
בזמן אמיתי, בין שניים או יותר אנשים, בצורה פתוחה או סגורה.ההנהלה הציבורית של אתר הקיבוצים, קיימה את ישיבתה הראשונה, המהווה
את הצעד הפורמלי הראשון לניהול המשותף של אתר הקיבוצים. כמטרה
החליטה ההנהלה לקדם את האתר כאמצעי תקשורת בין הקיבוצים לתנועה, בין
החברים לממלאי תפקידים ובין החברים בינם לבין עצמם.נפתח אתר משנה של ברית פיקוח.התמודדות עם אלימות במשפחה בקיבוץ - יום עיון

תופעות האלימות במשפחה, ניצול ופגיעה מינית נחשפות בעת האחרונה גם
בחברה הקיבוצית. הקיבוץ הנתפס כ"בית חם" וכ"משפחה מורחבת", מתקשה
לטפל בבעיה מורכבת זו, באמצעות המערכות הפנימיות והמנגנונים המקובלים.
התמודדות נאותה ואחראית עם בעיית האלימות במשפחה מחייבת למידת
ההיבטים השונים של תופעת האלימות והטיפול בה (חוק פיקוח טיפול וענישה)
והיכרות עם גורמי הסיוע המקצועי והמוסדות החיצוניים הקיימים, תוך
התייחסות לסוגיות ולקשיים הנובעים מאופייה הייחודי של הקהילה הקיבוצית.
על כך ביום עיון מיוחד שיזמו המכון לייעוץ ארגוני וע.ס.ק. יום העיון ייערך ב-
, על סדר היום: החקיקה והפעילות הפרלמנטרית נגד אלימות כלפי11.10.99
נשים; תפקידו של פקיד הסעד; ביטויי אלימות בחצר הקיבוצית; המשפחה
שבתוך הקיבוץ - מעגל בתוך מעגל; תרבות הסוד הקיבוצית.הקוד האתי של הקיבוץ

יעסוקלחשוב מחדש את הקיבוץהמפגש הרביעי בסדרה של החוג הרעיוני
בקוד האתי של הקיבוץ. אורח המפגש יהיה פרופ' אסא כשר. המפגש יתקיים
ביד טבנקין. החוג פועל16.00 - 13.00 בין השעות 4.10.99בשבוע הקרוב יום ב'
ביוזמת שלושת מרכזי המחקר הקיבוציים: יד טבנקין, יד יערי והמכון לחקר
הקיבוץ והוא פתוח לחברים משלוש התנועות.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים