מבזק מזכירות הקבה"א - 3.10.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 3.10.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י3.10.99מזכירות הקבה"א

. דווחים 2
חלוקת מילגות חבצלת
המזכירות ברכה את הנהלת חבצלת ומחלקות ההשכלה והתרבות על
טקס המילגות השנתי שנערך השבוע. חולקו מילגות בתחומי ההשכלה,
חברי הקיבוץ הארצי.70התרבות והאומנות ל-

מטה הסדר הקיבוצים
נמסר מידע על חילופי הגברי הצפויים במטה הסדר הקיבוצים ועל
הבעיות שבהן נתקלים קיבוצי ההסדר המשלים בעת האחרונה.

נושאים כלליים
דווח על הטיפול בשורת נושאים בתחומי חקלאות, קרקעות, מים
הסוכנות היהודית וכו.

איחוד התנועה הקיבוצית - דיון מסכם.3
בהשתתפות צוות הועידה - חמי סל, רבקה קנטור, עידית חגי, איריס וויס
וצוות הסטודנטים הקריאטיבי.
בפני המזכירות הוצג ספר הועידה שהוכן ע"י צוותי המשנה המשותפים
לקבה"א ולתקם.

התקיימו חילופי דברים לגבי נושא איחוד התנועות ובסיומו הוחלט:
א. המזכירות ממליצה למועצה ולועידה על פתיחת המהלך לאיחוד
התנועות.
1.1.2000ב. המועד המוצע
ג. הביצוע ייעשה בשלבים.
משך השלבים ותוכנם יקבע במועד מאוחר יותר.
ד. השלב הראשון יכלול הקמת המערכת המשותפת - מזכירות ותחומי
כלכלה, חברה ולווי איזורי משותפים.
בחלק השני של הישיבה הוצג התהליך המוצע לקראת הועידה.

בסיכום הדיון הוחלט:

א.המזכירות מאשרת את עיקרי קווי התהליך שהוצגו:
כנסים איזוריים, כנסי מזכירים, פרסומים בדף הירוק, סרט וידאו,
פתיחות בקיבוצים וכו.
ב. עיקרי הקמפיין היצירתי שהוצגו ע"י קבוצת הצעירים - אושרו.
ג. תקציב הועידה יובא לאישור לועדת התקציב הקרובה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים