מבזק מזכירות - 30/08/98
מבזק מזכירות - 30/08/98
מבזק מזכירות - 30/8/98

1 - דיווחים
- נמסר דיווח על ישיבת מנכ"לים בנושא הסדר הקיבוציםועדת מנכ"לים
שהתקיימה השבוע. סיכומיה - הכנת הסדר פיננסי לבעית הקרקעות תוך
חודשיים. ייערך ניסיון להוצאת 12 הקיבוצים שבסקר הקרקעות סומנה
להם שכונה קהילתית לביצוע ההסדר תוך שבועיים וביצוע הסדר כרם שלום
בקרוב.

- נמסר על הפגישה של ראשי התנועות עם שרהמינהל לחינוך התיישבותי
החינוך והתרבות בנושא קיום מינהל לחינוך התיישבותי.
הסיכומים: השר תומך בעקרונות המינהל לחינוך התיישבותי. שום בית
ספר לא יוצא מהמינהל. ההידברות תימשך במגמה להגיע לפתרון חיובי
מוסכם. התנועות יתמכו בצעדי ייעול במינהל. עיקר תביעותינו התקבלו
ע"י השר.

- נמסר על חנוכת מרכז ההדרכה של השוה"צ בכרםכרם שלום - מרכז הדרכה
שלום. בתשובה לשאילתא של רחל אהרוני, מנהלת ג"ח, נמסר על מבנה כרם
שלום החדשה כפי שאושר ע"י המזכירות והמועצה ועל תיאום הפעילות שייעשה
בקרוב בין כל הגורמים - הקיבוץ, השוה"צ, ג"ח, חבצלת - להסדרת הפעילות
המשותפת.

2 - תקציב 99 - מסגרת התקציב ואופן חלוקת המיסוי.
המזכירות אישרה את עיקרי המלצות ועדת התקציב הרחבה, שיובאו למועצה
הקרובה: גובה התקציב 21.3 מלש"ח. מס חבר 900 ש"ח לשנה. חברים מעל
גיל 70 ישלמו מחצית הסכום. תגדל תרומתה של חבצלת לתקציב. במקביל
לדיון על התקציב ייערך דיון על הקמת קרן צמיחה ועזרה, שאליה יגויסו
כספים ממקורות תנועתיים ואחרים וכן ממיסוי פרוגרסיבי של קיבוצי
התנועה בגובה הורדת סך המס.
טיוטת התקציב הראשונה תובא למועצה ב ,25.10 תועבר לדיון בקיבוצים
והדיון המסכם ייערך ב .27.12

דיון משותף עם מזכירות פעילה של התק"ם.3 - איחוד התנועה הקיבוצית -

בדיון השתתפו 19 חברים ובסיכומו הוחלט:
א - איחוד פעילויות - ייבדק במשותף ויבוצע בהדרגה עד לאיחוד המזכירויות.


ב - ישיבות משותפות - ייערכו מספר ישיבות משותפות בנושאים העיקריים
שעל הפרק.

ג - יוקמו כ 11 צוותי עבודה שיכינו הנושאים העיקריים להחלטה:
1 - הגדרת החזון המשותף של התנועה הקיבוצית החדשה - אמנה, פלורליזם,
התייחסות לתהליכי השינוי.
2 - הקשר לארגוני הקניות, מפעלים אזוריים, מועצות אזוריות.
3 - נכסים וקרנות, רכוש ובתים.
4 - תנועות הנוער - כולל סוכנות.
5 - הפעולה הפוליטית.
6 - תקנונים.
7 - פעילויות שוטפות - חברה, כלכלה, ליווי קיבוצים.
8 - ברית התנועה הקיבוצית.
9 - הפעולה בעולם.
10 - ארגונים משותפים - סמינרים, עיתונים, מכונים, הוצאות ספרים
וכו' .
11 - גבעת חביבה, אפעל, מורשת, לוחמי הגטאות.

שני רכזי מטה מטעם התנועות ירכזו עבודת הצוותים.
איוש הצוותים ייעשה תוך שבועיים ע"י המזכירויות.
תוך מספר חודשים תיערך ישיבה משותפת לסיכום עבודת הצוותים.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים