מבזק מזכירות, ישיבה משותפת על אמנה בנושאי דת ומדינה, 26.6.99
מבזק מזכירות, ישיבה משותפת על אמנה בנושאי דת ומדינה, 26.6.99

ישיבה משותפת מזכירויות הקבה"א, התק"ם והקבה"ד

אפעל 27.6.99הנושא: אמנה חברתית
בנושאי דת ומדינהנערך דיון בנושאי האמנה החברתית בין שלוש התנועות הקיבוציות בנושאי דת
ומדינה.

לאחר פתיחות והצגת העמדות היסודיות ע"י יוסקה אחיטוב ומייקה יפה נערכו חוגי
דיון ולאחריהם הוצגו עמדותיהם של שלוש התנועות ע"י המזכירים.סוכם:

על המשך עבודת הצוות הבינתנועתי המשותף, הכולל 12 חברים והמשך המהלך
לגיבוש אמנה חברתית משותפת בנושא זה לשלוש התנועות במקביל ייבדקו שורת
פעולות נוספות במסגרת בניית התהליך המשתף כלפי פנים וכלפי חוץ:
- פעולות משותפות בקיבוצים, כולל חוגי לימוד ומפגשים.
- שיתוף פעולה על בסיס קהילתי עם הרפורמים והקונסרבטיבים.
- תמיכה במהלכים הלאומיים לגיבוש הסכמות חדשות ועוד.jud@tkz.co.ilלשאלות והבהרות


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים