מבזק מזכירות - 23/08/98
מבזק מזכירות - 23/08/98
מבזק מזכירות 23/08/98

דיווחים - 1
הסדר הקיבוצים - בשבוע האחרון התקיימו פגישות עם ראשי הבנקים לגיבוש
פתרונות להסדר קיבוצי הנדל"ן וגמר הסדר קיבוצי הפריפריה. השבוע
מתכנסת ועדת המנכ"לים של הסדר הקיבוצים לדיון בהצעות הנ"ל.
פגישה עם יו"ר מינהל מקרקעי ישראל - מזכירי תנועות ההתיישבות נפגשו
עם עו"ד אבי דרכסלר בנושא עיגון זכויות החקלאים בקרקע והחוזה המשולש.


כישור וכישורית - נמסר על פגישה שנערכה עם ראשי עמותת כישורית על
המשך שיתוף הפעולה בין הקבה"א והעמותה והצעדים המשותפים העתידיים.

מינהל לחינוך התיישבותי - חינה קורן, רכזת מחלקת החינוך המשותפת,
מסרה על המאבק להמשך קיום המינהל לחינוך התיישבותי. המזכירות אישרה
תמיכתה במאבק. כנס חירום בנושא ייערך השבוע בבית הקבה"א לכל התנועות
ההתיישבותיות.

1998 סקר דעת קהל בקיבוצים - 2
בהשתתפות מיכל פלגי המכון לחקר הקיבוץ.
מיכל פלגי סקרה את ממצאי סקר דעת הקהל השנתי, הנערך זו השנה התשיעית
ברציפות.
בדיון הובעה הערכה לעבודה הרבה והחשובה שהושקעה.
המזכירות המליצה על ביצוע קבוצות מיקוד ומחקרי עומק בחלק מהנושאים,
במטרה להפוך את הסקר לכלי יישומי.
המזכירות ציינה בסיפוק את השינויים החיוביים שנמצאו בקבה"א בחלק
מהנושאים והביעה תקוותה כי מגמות אלו יימשכו גם בעתיד.

קיבוצים במשבר - 3
בהשתתפות רכזי האזורים - מיכאל קישון, דן אסטריק, יונתן עצמון.

לאחרונה נקלעו כמה קיבוצים לקשיים כספיים וחברתיים, חלקם לאחר ביצוע
הסדר הקיבוצים. בדיון התקבלו הסיכומים הבאים:
א - ייבנה מערך ליווי רלבנטי לטיפול בקיבוצים משבריים. תישקל האפשרות
להקמת מטה מיוחד לצורך כך.
ב - הקמת קרן פיננסית לעזרה - יקודם דיון בנושא.
ג - יפותח כלי פיננסי לבדיקה שוטפת ותוגבר מעורבות הרכזים בקיבוצים
שאינם משבריים, כדי לשפר המידע הזמין.
ד - "קיבוצים חזקים" כלכלית וחברתית ישתלבו בסיוע לקיבוצי המשבר.

ה - עזרה בניהול - צוות הרכזים יקים מאגר שוק ירוק ניהולי לעזרת
קיבוצים במצוקה.
ו - הנושא יובא לדיון כללי במועצה.

סיכום מפעלי הקיץ של השומר הצעיר - 4
בהשתתפות פיני זוזות - הנה"ר.
נמסר דיווח על מפעלי הקיץ היפים של תנועת השוה"צ. במפעלים ובסמינרים
הרעיוניים השתתפו השנה כ - 3,600 חניכים ומדריכים.
המזכירות ברכה את השוה"צ והביעה תקוותה כי הפעולה החינוכית המבורכת
תובא לידיעת הציבור כולו.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים