ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 23.12.2001
ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 23.12.2001

ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 23.12.2001
רשם: מזכיר התנועה - גברי ברגיל - 23.12.2001
יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
על סדר היום:
1. עזרה לקהילה היהודית בארגנטינה.
2. צוותא - פנייה לתוספת תקציב.
3. תקציב 2002.
4. עזרה לכפר איזון.
1. עזרה לקהילה היהודית בארגנטינה
הוחלט להקים מטה מיוחד בראשותו של הנרי אלקסלסי, שירכז גיוס תרומות לפעולות במסגרת
מרכז צוותא בבואנוס איירס וכמו כן, ידאג להיערכות מתאימה בקיבוצים, במסגרת בית
ראשון במולדת ופרויקט נעל"ה, כדי לקבל עולים פוטנציאליים. המזכירות הטילה על גברי
ברגיל לגייס סכום ראשוני של 20.000 ש"ח לפעילות מרכז צוותא בבואנוס איירס, מתוך
כוונה לקרוא לסוכנות לתרום גם היא לפעילות החשובה המתבצעת במקום.
הובעה הערכה להתגייסות של סלסו גרברז ודריו טייטלבאום מההנהגה העליונה לטיפול
בנושא.
סוכם, שהמטה יפעל במסגרת התנועה הקיבוצית.
2. פניית צוותא לתוספת תקציב ב-2002
הנרי אלקסלסי, יו"ר מועצת המנהלים של צוותא, ומשה טנא - מנכ"ל צוותא, הציגו בפני
חברי המזכירות את הבעיות אתן מתמודדת צוותא בשנה האחרונה וביקשו לאפשר לצוותא תקציב
של 300 אש"ח בשנת ,2002 בניגוד לסכום הקבוע הניתן כל שנה בסך 50 אש"ח. זאת כדי
להתגבר על הגירעון שנוצר בשנה האחרונה.
המזכירות החליטה לתמוך בהצעה של ועדת תקציב ולהציע למועצת הקבה"א לתת בתקציב 2002
סכום של 150 אש"ח.
3. תקציב 2002
מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, וגברי ברגיל, מזכיר התנועה, הציגו את הצעת התקציב
ל-2002 , כפי שגובשה ואושרה על ידי ועדת התקציב של התנועה.
בסיכום הדיון סוכמו הנקודות הבאות:
* מזכירות התנועה מנחה את ועדת התקציב לשאוף למצב, שבו המקורות
המגויסים ממסי התנועה יכסו את הפעילויות השונות והפעילות הציבורית, חינוכית, חברתית
תכוסה מהמקורות השונים, שמגייסת התנועה.
* המזכירות מאשרת את התקציב המוצע וממליצה למועצה לאשרו.
4. עזרה לכפר איזון
בכדי לעזור לפעילות הברוכה המתקיימת בכפר איזון סוכם לאשר מתן ערבות לחח"ד (חשבון
חוזר דיביטורי) בסך 70.000 ש"ח. סוכם להבהיר למנהלי הכפר, שבכל מקרה, לא יעלה סכום
הערבות מעבר לכך ושהערבות תינתן תמורת התחייבות ציבורית של ראשי הפרויקט לדאוג
להחזרת הסכום במידה ותופעל הערבות.
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים