מועצת התנועה הקיבוצית ב-13.12.2001
מועצת התנועה הקיבוצית ב-13.12.2001

מועצת התנועה הקיבוצית - 13.12.2001
עופר קול - דובר התנועה הקיבוצית - 29.11.2001
יצירת קשר לדובר
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
מועד:
ביום חמישי, ד' חנוכה, 13 בדצמבר 2001, שעה 00:09.
מקום:
באולם "ברנד" באפעל.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול.
2. דיווחי מזכירי התנועה - בין מושב למושב.
3. פרופ' דני צידון, ראש מנהלת "הסדר הקיבוצים" - המצב הכלכלי והשלכותיו על
הקיבוצים.
4. הרשות לצמיחה דמוגרפית.
5. תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - קריאה ראשונה.
6. שונות.
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת האתר [כל המחלקות] [כל היישומים] [כל המידע]
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים