ישיבת מזכירות רחבה - 7.11.2001 - ישיבה חגיגית לרגל הוצאת "המדריך לשיוך דירות"
ישיבת מזכירות רחבה - 7.11.2001 - ישיבה חגיגית לרגל הוצאת "המדריך לשיוך דירות"

ישיבת מזכירות רחבה - 7.11.2001 -
ישיבה חגיגית
רשם: רן כוחן - 7.11.2001
יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
ישיבה חגיגית לרגל הוצאת "המדריך לשיוך דירות" -
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל – מזכירי התנועה; מאשה סאמרס; שרול בן-יעקב; ניר מאיר;
הדסה ולנסי; מיכי דרורי; אורית נוקד; אברי דביר; אורי גלעד; רפי עשת; רן כוחן.
מוזמנים:
צפריר בן-אור; אלדד שוהם; דני בר-קמא ומירה יהודאי (א.ב. תכנון); ירון רייכמן ויוסי
שלם (ברית פיקוח); סמדר שביט (המכון לייעוץ ארגוני).
נתן טל, מזכיר התנועה, פתח את הישיבה החגיגית באומרו,

כי חלפה שנה מאז הוקם המטה ויצא לדרך. אחת ההחלטות הראשונות, שקיבלה ההנהגה החדשה
של התנועה הקיבוצית, הייתה להיכנס לעובי הקורה של סוגיית "שיוך הבית לחבר", כחלק
ממכלול שלם של שינויים בקיבוץ וכפועל יוצא של תפיסת עולם ערכית כוללת המכירה
ב"זכויות היסוד" של חבר הקיבוץ – הזכות לביטחון אישי והזכות לקניין אישי,
לרבות ביתו של החבר, זכויות המוקנות בגין ותק וכן זכויות הניתנות להורשה.

"המטה לשיוך הדירות" הוקם לטפל בסוגייה זו בלבד. מראשית הקמתו הוא העלה גלים בתנועה
ובקיבוציה – הן מצד אלה, שתמכו במהלך זה תמיכה גורפת והן מצד אלה, שהתנגדו לו
חריפות, מכל מיני טעמים וסיבות. המהלך הכולל של עניין זה אושר בכל הפורומים
הסטטוטוריים של התנועה וזכה בכולם לרוב גדול ומשמעותי.

נתן סיכם את דברי הפתיחה שלו בציינו, כי המלאכה עדיין לא הושלמה וכי נדרשת עדיין
עשייה רבה, בעיקר מול מוסדות המדינה והרשויות השונות, בכדי להביאו לידי גמר. עם
זאת, גם "המדריך", שיצא זה עתה לאור, מהווה "תורה" מובנית ומסודרת לקיבוץ המעוניין
לקדם בתוכו את הליכי "שיוך הדירות".

נתן ביקש מכל הנוכחים להרים כוסית לרגל הוצאת האוגדן והביע משאלתו, כי התוצאה
הסופית של המהלך תגביר את הקשר בין החבר לביתו ולקיבוצו ותחזק את "הרגשת הבית"
והביטחון האישי של חבר הקיבוץ.
עו"ד צפריר בן-אור, שריכז את עבודת המטה,
הודה לכל מי שהגיע לישיבה החגיגית. "המדריך לשיוך דירות" הוא תוצאה של עבודת צוות
מקצועי, רב-תחומי, והוא מהווה צעד חשוב בהבאתו של נושא זה – באופן המוסמך
והמקצועי ביותר – אל חצרותיהם של כל קיבוצי התנועה, ללא הבדל השקפת עולם ו/או
מצב קיים של "שינוי".
במטה המקצועי-תנועתי נוצר שיתוף פעולה פורה ומפרה בין 4 גופים:
התנועה; ברית פיקוח; א.ב. תכנון והמכון לייעוץ ארגוני.
כל אחד מאלה תרם את תרומתו הייחודית, בדרך של כתיבת פרק אחד של "המדריך".
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים