פרוטוקול ישיבת מזכירות–שהתקיימה ב-14- אוקטובר 2001, ישיבה מס' 19
פרוטוקול ישיבת מזכירות–שהתקיימה ב-14- אוקטובר 2001, ישיבה מס' 19

פרוטוקול ישיבת מזכירות
שהתקיימה ב-14.10.2001, ישיבה מס' 19
רשם: רן כוחן, מאשרים: נתן טן / גברי ברגיל, מזכירי התנועה
הקיבוצית

יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; אברי דביר; ח"כ אבו וילן; יואל מרשק; יונה פריטל;
ניר מאיר; מאשה סאמרס; עינת נעמן; נגה בוטנסקי; מוטל ; רן
כוחן; הדסה ולנסי; רוסי וגשל; סלסו גרברז; רבקה יקיר; יגאל
צחור; יגאל סלע; יהודה מרלא.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; גיורא מסד; עפר קול.

מוזמנים:
יהודית סולומון (מעין צבי); רינה קרן (כ. מנחם); ח"כ ענת מאור (נגבה); אסתר מורדוך
(גזית); תלמה סולפיין (אלומות) - בדיון על היחידה לקידום
מעמד האישה.

חסרים: יוסי בן-שאול; חמי סל; שרול בן-יעקב; חיים חכים.


ישב בראש הישיבה: נתן טל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מס' 18) מ23- ספט' 2001.
2. דו"ח עבודה – היחידה לקידום מעמד האישה.
3. שונות
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 18 מיום 23 ספטמבר, 2001.
2. דו"ח עבודה – היח' לקידום מעמד האישה
ועידת איחוד התנועות בקבוצת כינרת אשררה בזמנו את החלטות ועידות בארי (התק"ם) ומגן
(הקבה"א), על הקמת יחידה נפרדת בתנועה החדשה שעיקר עיסוקה: קידום מעמד האישה. רכזת
היחידה, רוסי וגשל, פרסה בפני המזכירות הפעילה את פעילות היחידה מאז הקמתה וכן את
תוכנית העבודה לתקופת החודשים הבאים.

מרבית חברי המזכירות וכן המוזמנות לישיבה נטלו חלק בדיון, שהתקיים בעקבות דברי
הפתיחה של רכזת היחידה. חלק מהדוברים קבלו על כי, להערכתם, לא חלה התקדמות משמעותית
בנושא האמור; למעט כמה בודדות, שניתן למנותן על אצבעות יד אחת, נשים כמעט ואינן
תופסות מישרות ניהול בכירות בתעשייה הקיבוצית; בהנהגות כלכליות של קיבוצים ומפעלים
אזוריים. כנ"ל גם בתחום ראשי מועצות אזוריות וכיו"ב. כלל, לדעת חלק מהדוברים, קיימת
לכן החמצה רבה באי-ניצול מרב הפוטנציאל הנשי בתפקידים ניהוליים בכירים.

אף כי לא ניתן לבטל הישגים פה ושם, עדיין נותרו לא מעט מנגנוני חסימה סמויים בתוך
הקיבוץ, המקשים על נשים למצות את מלוא הפוטנציאל שלהם. בעניין זה קיים עדיין פער
בין הסיסמאות על שוויון בין המינים בקיבוץ לבין המציאות בשטח. בכדי לצמצם עוד יותר
את הפער הקיים בין המינים, נדרשת התערבות תנועתית, לא רק ברמת "הנפת הדגלים" וציון
חשיבות העניין, אלא גם בשורה של פעולות האמורות להשפיע על התהליך ולזרזו. בהקשר זה
עלו בדיון ההצעות הבאות: א. ייזום מחקר שיעקוב אחר פעילותן של מסיימות/בוגרות שורת
הקורסים המקצועיים שנערכו בשנים האחרונות במסגרת "איגוד התעשייה הקיבוצית" ויבחן את
השתלבותן בתחומים השונים במשק ובאזור. ב. מאמץ מכוון וממוקד של מח' החינוך בתנועה,
להכללת נושא זה בתוכנית הלימודים של בתי הספר הקיבוציים, הן ברמת "היסודי" והן ברמת
התיכון. ג. עידוד ראשי מערכות אזוריות – מועצות אזוריות ומפעלים אזוריים -
לקדם נשים למשרות ניהוליות בכירות בתוכן. ד. להטיל על ציוותי המינוי בתנועה לתת
העדפה מתקנת לנשים, בעת גיוס פעילים חדשים לעבודה בתנועה ובמערכותיה. ה. ללמוד את
השינויים בדפוסי התעסוקה בקיבוץ ואת השפעתם האפשרית על עבודת נשים בגילאי 45 פלוס
(חלקן שלא רכשו שום השכלה פורמלית, מעבר להכשרות בנושאי חינוך וטיפול בפעוטונים
ובגני הילדים). ו. לשמש ככתובת מרכזית לפניות של חברות בקיבוצים בנושאים הנובעים,
חלקם, מתהליכי השינוי בקיבוצים ודאגה לעתידן הכלכלי (משפחות חד-הוריות, למשל) וחלקם
בתחומים אחרים, לרבות אלימות במשפחה, התעללות מינית וכיו"ב.

מזכירי התנועה סיכמו את הדיון וציינו את החשיבות בעצם העלאתו על סדר היום התנועתי.
הם הדגישו את הצורך בפעילות בין-תחומית של אגפי התנועה כולה ובגישה מערכתית כוללת
להתמודד עם הנושא. בעיית מעמד האישה אינו רק בעיה של "האישה", אלא של החברה הסובבת
כולה, ובהתאם לכך יש צורך להמשיך ולפעול, ע"מ לשנות את המציאות הקיימת, בקיבוץ
ומחוצה לו. המזכירים הצביעו בחיוב על המגמה ההולכת וגוברת, של כניסת חברות קיבוץ
לעבודות במקצועות חופשיים. מקצועות אלו, לגווניהם השונים, פותחים אפיקים חדשים
ואפשרויות רבות לנשים החפצות בכך. מגמה נוספת שיש צורך לעודד ולשפר אותה, היא מציאת
פתרונות תעסוקתיים, לפי הצרכים האינדיבידואליים של הנשים.

סוכם:

א. מזכירות התנועה מאשרת את תוכנית העבודה של היחידה לקידום מעמד האישה.

ב. המזכירות מכירה בכך שבחברה הקיבוצית, כמו גם בחברה הישראלית כולה, קיימים
"חסמים" המונעים מנשים להגיע, מעשית, לשוויון הזדמנויות מלא, ומכירה בצורך הדחוף
להמשיך ולטפל בנושא זה, במסגרת החיים הקיבוצית.

ג. המזכירות מביעה הערכה ותודה לפעילותן של רוסי וגשל וכן חברות נוספות, התורמות
לחשיבה ולעשייה בקידום הנושא האמור. הערכה רבה מובעת גם לפעילותה של ח"כ ענת מאור
על מעורבותה ופעילותה בכנסת, לקידום מעמד האישה בישראל.

ד. המזכירות מטילה על היחידה לקידום מעמד האישה לגבש שורה של הצעות מעשיות שישמשו
את התנועה בקידום פעילותה בתחום זה. הצעות אלו יובאו לדיון משלים במזכירות התנועה
עד סוף השנה הנוכחית.
3. שונות
ישיבת המזכירות הפעילה הבאה תתקיים ביום ראשון, 4/11 , בשעה 08:30 . סדר היום
לישיבה זו יישלח בנפרד.
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים