פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 17, התנועה הקיבוצית, 2.9.2001
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 17, התנועה הקיבוצית, 2.9.2001

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 17
התנועה הקיבוצית, 2.9.2001
רשם רן כוחן
דואל למזכירות התנועה
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
משתתפים:

נתן טל; גברי בר-גיל; יונה פריטל; אברי דביר; ח"כ אבו וילן; יואל מרשק; יוסי בן-שאול; חמי סל;
מאשה סאמרס; עינת נעמן; נגה בוטנסקי; מוטל ; רן כוחן; הדסה ולנסי; רוסי וגשל; רבקה יקיר;
שרול בן-יעקב; יגאל צחור; יהודה מרלא.

משקיפים: עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.

מוזמנים: עוזי ליונבך; איריס וייס; יונתן אלתר; אלדד שלם.

חסרים: אורי גלעד; ניר מאיר; סלסו גרברז; יגאל סלע; חיים חכים; אורית נוקד; גיורא מסד.
על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (מס' 16) מ19- אוגוסט 2001.
2. אישור סדר היום של מועצת התנועה (מושב חמישי) ודיווחים.
3. המח' לצעירים – תוכנית עבודה.
4. המח' להשכלה – תוכנית עבודה.
5. עתודת מנהיגות צעירה לתנועה הקיבוצית.
6. תגמול מדורג לפעילי התנועה הקיבוצית – פירוט דרגות התגמול.
7. שונות
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

אושר פרוטוקול ישיבה מס' 16 מיום 19 אוגוסט, 2001. לבקשת מזכירי התנועה, בסע' מס' 4: "דו"ח
מבקרת התנועה – המח' לכ"א זמני", יאמר כי: ממצאי הדו"ח נוגעים לתפקודה של מח' חו"ל ולא
למח' לכ"א זמני.
2. אישור סדר היום של מועצת התנועה הקיבוצית (מושב חמישי)

א. אישור סדר היום – מועצת התנועה (13/9/2001) - מזכירות התנועה אישרה את סדר היום של
המושב החמישי של מועצת התנועה הקיבוצית, שיתקיים ב13/9- בגבעת חביבה. הנושאים שיעלו במועצה הם
להלן: א. אישור פרוטוקול מושב רביעי; ב. דיווח מזכירי התנועה בין מושב למושב; ג. תגמול מדורג
לפעילים – פירוט דרגות התגמול – קריאה שניה; ד. "הרשות לצמיחה דמוגרפית
בקיבוצים"; ה. בעיית המים; ו. שונות. בנשיאות המושב יישב: עמרי כנען (גן שמואל).


ב. ביקור היועץ המשפטי לממשלה בהתיישבות - הביקור התקיים במהלך השבוע שעבר, בנוכחות אליקים
רובינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, שר החקלאות שלום שמחון, נתן טל, מזכיר התנועה הקיבוצית
ואחרים (גברי בר-גיל נעדר מהסיור, עקב שירות מילואים). עיקר הביקור התמקד סביב שאלת
"ההרחבות", שהוקפאו בצו של היועץ המשפטי. המזכירים הביעו את תקוותם כי אפשר שמסיור זה, שבו
ניתנה ליועץ המשפטי להכיר מקרוב את מצוקות המושבים והקיבוצים, תיוולד מדיניות שונה, שתאפשר
– לפחות באזורי הפריפריה – את הסרת מדיניות "ההקפאה" הנוכחית.

ג. התנדבות לשירות מילואים לאורך "קו התפר" – יואל מרשק, מיוזמי הפרוייקט, דיווח
למזכירות בקצרה על התוכנית. מדובר בשרות פעיל של 9 ימים, יחד עם חיילי הסדיר, לאורך "קו
התפר", באזור "המשולש". נכון למסירת הדיווח, נענו לקריאה כ750- איש, מתוכם כ-40 חברות. מקרב
המספר הנ"ל, כ150- הם חברי קיבוצים ברחבי הארץ. צפוי שהמספר הכולל יגיע לכ1,000- פניות.
המחזור הראשון יהיה בבחינת "פיילוט" ואליו יזומנו כ25- איש. לאחריו, כל מחזור נוסף יכיל כ60-
מתנדבים, שיחוילו ויחולו עליהם כל הכללים החלים על אנשי מילואים. הנושא כולו זכה לתהודה
חיובית בתקשורת ומחוצה לה. בכל מקום הובלט חלקה הארי של התנועה הקיבוצית ביוזמה להפעלת
פרוייקט זה.


ד. שכונת גילה (ירושלים) – מזכירי התנועה דיווחו על הקשרים שנוצרו עם "עמותת קו התפר"
שבשכונת גילה, בדרום ירושלים. נכון להיום, ילדי השכונה התארחו בשבתות במספר מקיבוצי התנועה:
בארי; שדות ים; יגור; מעגן מיכאל; שפיים ובקרוב גם ברמת השופט. בביקורים אלה התאפשר לילדים
לבלות בבריכת הקיבוץ ולאכול ארוחת צהרים עם חברי הקיבוצים. כמו כן דווח על הענקת 100 ערכות
לימוד לקראת פתיחת השנה החדשה, שניתנו למשפחות מעוטות יכולת.


ה. פתיחת שנה"ל תשס"ב – יונה פריטל, רכזת מח' החינוך, דיווחה על פתיחה מסודרת של שנת
הלימודים, בכל מוסדות הלימוד הקיבוציים ברחבי הארץ. כמו כן הודיעה יונה כי הפגישה המתוכננת
בין מזכירי התנועה ושרת החינוך, הגב' לימור לבנת, תתקיים בלשכת השרה ב11/11-.
3. המח' לצעירים – תוכנית עבודה (מוזמנים: עוזי ליונבך; איריס וייס; יונתן אלתר; אלדד
שלם)


עוזי ליונבך (אלונים) ועינת נעמן (מזרע), רכזי המח' לצעירים (אגף חברה), הציגו בפני המזכירות
את תוכנית העבודה של המח' לשנים 2001-2. עוזי ועינת הגדירו את ייעודה של המחלקה בנקודות
הבאות:

א. התמודדות עם נושא השארת הצעירים והחזרת הבנים לקיבוצים, כחלק מההתמודדות הכוללת על שיפור
המאזן הדמוגרפי והרחבת אוכלוסיית הקיבוצים.

ב. להוות גורם תנועתי משמעותי בפיתוח והפצת תהליכים, כלים, מידע ופתרונות חדשניים ויצירתיים,
שמימושם יעודד בנים וצעירים איכותיים לבחור את הקיבוץ כמקום ביתם הקבוע.

ג. לחדש ולהגביר את הדיאלוג בין הצעירים לבין עצמם, בין הצעירים לקיבוץ ובין הצעירים לתנועה.


בדיון שהתקיים במזכירות, בהמשך להגשת "תוכנית העבודה" של המח' לצעירים, שבה ועלתה חיוניות
הנושא – השארות הבנים בקיבוצים – כליבה של הפעילות התנועתית כולה. על הקיבוץ
להתאים את עצמו לצרכים המשתנים ולרצונות של הבנים, המחפשים כיום יותר חופש, פחות תלות, יתר
עצמאות כלכלית ויתר יכולת לפתח את אישיותם וכישוריהם. קיבוצים שהשכילו לפתח תשובות מתאימות
לכל אלה, רואים ברכה בהשארות הבנים ואף בחזרתם של בנים שעזבו.


הוחלט:

המזכירות הפעילה מאשרת את "תוכנית העבודה" של המח' לצעירים, כפי שהוצגה לפניה במהלך ישיבה זו
ע"י רכזי המחלקה.

4. המח' השכלה – "תוכנית עבודה" (מוזמנים: איריס וייס; אלדד שלם; עוזי ליונבך; יונתן
אלתר)


איריס וייס (בית קמה), רכזת המח' להשכלה הציגה בפני חברי המזכירות את עיקרי הפעולה של המחלקה:
שימוש מושכל במשאב האנושי, כדי ליצור מנוף להצלחה כלכלית וחברתית; ייעוץ לקיבוצים בנושאי
מוסדות לימוד והכשרה; בניית כלים מסייעים לקביעת זכאות בני קיבוץ לסיוע בלימודיהם; העלאת
המודעות לעידוד לימודים לתארים מתקדמים; התאמת לימודי בנים לדרישות שוק התעסוקה; ייצוג, מטעם
התנועה של אוכלוסיית הלומדים הקיבוצית וקשר שוטף עם הגופים הרלוונטיים (משרד החינוך, פר"ח,
הקרן לעידוד החינוך וקרנות אחרות); חלוקת מלגות הקרנות שבאחריות התנועות; העשרה ולמידה לפעילי
"בית התנועה הקיבוצית".

בדיון שנערך בעקבות סקירתה של איריס, עמדו חברי המזכירות על חשיבות רכישת השכלה גבוהה, כמרכיב
הכרחי בשיפור יכולתו של הקיבוץ להתמודד עם אתגרי התעסוקה של היום ובעתיד. הודגשה גם חשיבותה
של ההשכלה כביטוי ליתרון היחסי של הקיבוץ על סביבתו. בניגוד לתפיסות שרווחו בעבר, הרי שהיום
יש למצוא כל דרך אפשרית כך שטובי בניה של התנועה הקיבוצית ישתלבו גם באקדמיה ובמוסדות מחקר
למיניהם. לעומת קיבוצים שהפנימו זה מכבר את חשיבות קידום ההשכלה של חבריהם ובניהם, יש עדיין
לא מעט קיבוצים, שבהם נתפסת ההשכלה כ"פרס" או כ"בונוס" ולא כדרך חיים וכערך, המקנים לחברה
הקיבוצית את אופייה המיוחד.


הוחלט:

א. המזכירות מודה לאיריס על הסקירה המאלפת.

ב. המזכירות רואה חשיבות רבה בחיבור כל המערכות התנועתיות העוסקות בנושאי השכלה של חברי ובני
הקיבוץ.

5. עתודת מנהיגות צעירה לתנועה הקיבוצית

הדסה ולנסי (רכזת אגף חברה), הציגה בפני המזכירות הצעה בדבר הכשרת עתודת מנהיגות צעירה לתנועה
הקיבוצית. ההצעה עובדה ע"י צוות היגוי שכלל, בין היתר, את: יוסי אסף, מנכ"ל סמינר הקיבוצים,
ד"ר אודי מנור (קיבוץ עירוני "תמוז"), הדסה טרון (המכון לייעוץ ארגוני ומרכזת הפרוייקט), הדסה
ולנסי, עינת נעמן, אטואל גבאי ומזכירי התנועה.

התוכנית מתמקדת בכוונה להכשיר קבוצת צעירים נבחרת מהתנועה הקיבוצית, שתהווה בעתיד הלא-רחוק,
עתודה צעירה לשורה של תפקידי מפתח בתנועה, במערכותיה השונות ובמערכות חוץ-תנועתיות, לרבות
מוסדות השלטון במדינה.

הפרוייקט אמור להתבצע בשיתוף עם סמינר הקיבוצים והמשתתפים (כ25-30- צעירים וצעירות) ילמדו בו
יום בשבוע, לאורך שנה שלמה (כ30- מפגשים, 180 שע' לימוד והכנת "פרוייקט אישי"). עד כה נענו
לחוזר שהופץ בקיבוצים כ37- צעירים בגילאי 25-37, שמתוכם ייבחרו, לאחר ראיון אישי וקבוצתי,
כאמור, 25-30 משתתפים. הפונים הם בעלי תואר אקדמי ראשון, ו/או לימודים גבוהים במסלולים אחרים
ומרביתם שימשו כבר בתפקיד כלשהו, בקיבוץ או מחוצה לו.

העלות המשוערת של פרוייקט זה היא כ100,000- ש"ח, שאמורים לבוא ממקורות חוץ-תנועתיים (קרנות
שונות ומלגות) שאינן מתקציב התנועה הקיבוצית. ההשתתפות בפרוייקט אינה כרוכה בתשלום. הפרוייקט
אמור להיפתח בראשית שנת 2002.

נכון להיום, שורה ארוכה של אישי חינוך, כלכלה וחברה וכן אישי ציבור מהתנועה הקיבוצית ומחוצה
לה, הביעו נכונותם להרצות ולהדריך בפרוייקט זה, ללא כל תשלום. החסות האקדמית, כאמור, תינתן
לפרוייקט ע"י "סמינר הקיבוצים".


הוחלט:

א. המזכירות הפעילה מברכת על הפרוייקט ומאשרת את התוכנית, כפי שהוצגה לפניה, להכשרת עתודת
מנהיגות צעירה לתנועה הקיבוצית.

ב. העלות המשוערת של הפרוייקט: 100,000 ש"ח. גיוס הסכום האמור יבוא ממקורות חוץ-תנועתיים.

ג. לקראת סיום השנה הראשונה של הפעלת הפרוייקט, הוא ייבחן מחדש, לאור הלקחים שיופקו ממנו
במהלך השנה הראשונה להפעלתו.
6. תגמול מדורג לפעילי התנועה הקיבוצית – פירוט דרגות התגמול

המזכירות הפעילה עיינה בהצעה שהונחה לפניה ושמעה את דברי ההסבר של יוסי בן-שאול להצעה.


הוחלט:

1. המזכירות מאשרת את ההצעה המפורטת בדבר "תגמול מדורג לפעילי התנועה הקיבוצית".

2. ההצעה תועבר לדיון ולאישור מועצת התנועה הקיבוצית (מושב חמישי).

3. מזכירי התנועה והגזברים יקיימו בדיקה נוספת ומשלימה, טרם הדיון במועצת התנועה.
7. שונות

ישיבת המזכירות הפעילה הבאה תתקיים ביום ראשון, 16/9, בשעה 08:30 .
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים