ישיבת מזכירות פעילה - תק"ם 26.80.2001, עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית
ישיבת מזכירות פעילה - תק"ם 26.80.2001, עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית

ישיבת מזכירות פעילה - תק"ם - 26.8.2001
עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית
דואל למזכירות התנועה
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
דירקטורים להנהלת איגוד התעשייה הקיבוצית

המזכירות מינתה את: שרול בן יעקב, ניר מאיר, אורי גלעד, ואורי אשכולי. המינויים מבטלים את כל
המינויים הקודמים.
בחירות - 2001 דו"ח מבקר המדינה

תשובת מזכיר התנועה, בהתייחס להערות הנוגעות אך ורק לפעולות "מחוז הקיבוצים תק"ם", תועבר
למבקר המדינה לא יאוחר מה- 9לספטמבר .2001
רכישת "מפעלי תק"ם בע"מ" מקרן התק"ם

מזכירות התק"ם החליטה לרכוש את כל החזקות הקרן.
הלוואת גישור לת.ל.מ. - אושר סך 200,000ש"ח (הקבה"א יעביר סכום זהה) ב-10 תשלומים. הסדר דומה
התקיים גם בשנים קודמות.
איחוד התנועות

נתן טל דיווח כי עדיין לא נמצא פתרון מוסכם לריכוז אגף הכלכלה התנועתי, מבנהו ותיפקודו, ולכן
כל תנועה (לשעבר), ממשיכה לנהל את ענייניה הכלכליים בנפרד.
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים