פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה של התנועה הקיבוצית 19.8.2001, עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה של התנועה הקיבוצית 19.8.2001, עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה - התנועה
הקיבוצית 19.8.2001
עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית
דואל למזכירות התנועה
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
דו"ח מבקרת התנועה
המזכירות דנה בדו"ח על מחלקת המתנדבים (כח-אדם זמני) המתייחס לשנים2000-1997. אף
שמימצאי המבקר מצביעים על כך כי המחלקה הנ"ל מתנהלת באופן תקין, מסודר ויעיל, עיקרם
של הממצאים מצביע על ליקויים קשים בדרך הפיקוח התנועתי על ניהול הכספים, העברת
הכספים ודיווח על הכספים בתקופה המבוקרת. הביקורת ממליצה כי מזכירות התנועה תחליט
החלטות מחייבות ותקבע מסגרות, שימנעו בעתיד הישנות המצב. הוחלט: המזכירות מאמצת את
הדו"ח במלואו, לרבות עיקרי המימצאים הכלולים בו. המזכירים ימנו צוות מקצועי, שיגיש
המלצות מחייבות לביצוע ולתיקון הליקויים.
"המטה לשיוך דירות"
עו"ד צפריר בן אור (גבעת-חיים איחוד) דיווח על פעילות המטה לשיוך דירות, מאז הקמתו
לפני כשנה. נציגי כ- 60קיבוצים נפגשו עם חברי המטה, במטרה לשמוע על דרכי פעולתו.
מתוכם כ- 45קיבלו הצעות מחיר ו-12 קיבוצים החלו כבר בקשר מעשי עם המטה. העבודה
בקיבוצים היא בתמורה (הוצאות ללא מרכיב רווח). עו"ד בן-אור דיווח כי כל פעולות המטה
מתואמות עם הרשויות והכוונה היא להגיע להסכמה עם "הרשם", כי פעולות המטה לא יהיו
בניגוד לתקנון הקיבוץ, אלא בהלימה עמו.
"ביטחון אישי לחבר"
המזכירות אישרה את הרכב ההנהלה הרחבה וההנהלה הפעילה האמורים לעסוק בנושא: "ביטחון
אישי לחבר". ההרכב השמי המוצע: הנהלה רחבה: נתן טל; גברי בר-גיל; אלדד שלם; יהודה
מרלא; הדסה ולנסי; אברי דביר; שרול בן-יעקב; אמיר גנז; אורי גלעד; אורי סלע; ירון
רייכמן; נגה בוטנסקי; ח"כ ענת מאור; יהודה ברעם; הווארד כהן; צביקה קידר; מאשה
סאמרס; כרמית דורון. הנהלה מצומצמת: אלדד שלם; אורי גלעד; אמיר גנז; הדסה ולנסי.
ההנהלה הרחבה תמנה צוותי משנה: משפטי, כלכלי, חברתי, פנסיה, מקצועי.
לקראת שנה"ל תשס"ב
יונה פריטל, רכזת מחלקת החינוך בתנועה הקיבוצית, פרשה לפני חברי המזכירות את הערכות
מחלקתה, לקראת שנת הלימודים האמורה להיפתח בראשית חודש ספטמבר. בסקירתה עמדה יונה
על הנקודות הבאות: שמירה על זכויותינו כרשויות חינוך מקומיות, שמירה על הזכות לשבץ
גננות ומורים חברי קיבוצים, בגנים ובבתי הספר הקיבוציים. שמירה על תקציבים המגיעים
לנו בדין ומתן גמישות באזורי הרישום, לקליטת ילדים באזורי הפריפריה.
ביקור נשיא המדינה
מר קצב ורעייתו יבקרו בתנועה הקיבוצית ב-,10.9.01 במעברות. חברי המזכירות מוזמנים
לקחת חלק בביקור זה.
לקראת ראש השנה
הרמת הכוסית והברכות יתקיימו ב- 12.9.01 באולם מסעדת "בית התנועה הקיבוצית". באירוע
ישתתף גם הסופר דוד גרוסמן.
סגירת "בית התנועה"
בית התנועה הקיבוצית יהיה סגור החל מערב יום כיפור 26.9.01 ועד שמחת תורה 9.10.01 .
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים