סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית - 12.11.2000
סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית - 12.11.2000


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

12.11.2000סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית - ת"א -


משבר התיירות
קיבוצים (מרביתם מהתק"ם-לשעבר) נפגעו קשות 60נכון להיום, כ-
מהמשבר בענף התיירות, עד כדי סגירתו לעונה זו, בעקבות המצב הביטחוני.
בכנס במטה-יהודה עלתה דרישה, שהתנועה תנצל את כוחה הפוליטי לסיוע
לקיבוצים שנפגעו. סוכם להכין תוכנית פעולה, שתוגש למשרדי הממשלה,
בעיקר התיירות והאוצר. המזכירים יבחנו קיום כנס ארצי של גורמי
התיירות בקיבוצים בהשתתפות נציגי הממשלה הנוגעים בדבר.

ביטחון שוטף
גברי ברגיל דיווח על פניות מקיבוצים לנוכח הבעיות הביטחוניות. סוכם,
שרכז הביטחון של התנועה ייפגש עם מקבילו במועצות האזוריות (יענקלה
קסר) לבדיקה משותפת של היערכות הקיבוצים בכל הנוגע לביטחון השוטף
בקיבוצים ובסביבתם.

נהלי עבודה במועצה
יוסי בן שאול הציג את ההצעה שלו ושל רן כוחן לפעילות מועצת התנועה.
ההצעה, שהוכנסו בה תיקונים על-פי הערות של חברי המזכירות, תובא
לאישור המועצה בישיבתה הראשונה, בסוף דצמבר. סוכם, שהסעיפים
הנוגעים ל"נהלי ערעור" יועברו להערות המחלקה המשפטית וההצעה
המתוקנת תובא לאישור המזכירות בישיבתה הבאה.

המעגל הקהילתי
כמה קיבוצים פנו, באופן בלתי-פורמלי, למזכירות התנועה בבקשה להקים
מעגל ברוח "הקיבוץ הקהילתי", בנוסף למעגל השיתופי. סוכם, שהתנועה
תתמוך במיסוד מעגלים רעיוניים בתוכה, תוך הבנה, שהאחריות הכוללת
לטיפול ובניית הכלים נמצאת בידי התנועה.


כתב: עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית


אל מפת אתר הקיבוצים
כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים