שיוך דירות - ההלכה והמעשה, ימי עיון ללמידת הנושא, 29.10.2000
שיוך דירות - ההלכה והמעשה, ימי עיון ללמידת הנושא, 29.10.2000


maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13ליאונרדו דה-וינצ'י

29.10.2000מזכירות התנועה הקיבוצית - ת"א -


שיוך דירות - ההלכה והמעשה
סדרת ימי עיון


שיוך הדירות הוא הנושא "החם" ביותר בתנועה הקיבוצית ונמצא על סדר
היום התנועתי.
מדוע אין אפילו קיבוץ אחד ששייך את דירותיו?
האם זה מפני שהנושא מסובך כל כך? מורכב מדי?
מה הן המהמורות שבדרך?
מה הם הסיכויים ומה הם הסיכונים?
באיזה מישורים מצויות הדילמות?

בין מזכירי התנועות סוכם לפתוח בסדרת ימי עיון, שהראשון שבהם יתקיים
בנובמבר. ימי עיון אלו עוצבו במגמה לחשוף בפני המשתתפים את8ב-
המעגלים, שבהם נוגע תהליך השינוי. החל מהמעגל התנועתי הרחב, דרך
המטה המקצועי, מטעם התנועות, ועד לקיבוץ ולחבר הבודד.מכיוון שתהליך קבלת ההחלטות וביצוע השיוך, הלכה למעשה, מחייב
היכרות עם היבטים מקצועיים השלובים זה בזה המגמה הינה לעסוק
במסגרת יום העיון הראשון בהיבטים אלו, תוך שימת דגש על התמיכה
ושיתוף הפעולה בין התנועות לבין אנשי המקצוע.

ביום העיון תינתן למשתתפים ההזדמנות להתוודע לאסטרטגיה התנועתית
ולאסטרטגיה המקצועית המתוכננת.
האסטרטגיה התנועתית תיוצג ע"י המזכירים.
האסטרטגיה המקצועית תוצג באמצעות דיון ביעדי המטה המקצועי
ודיון בנושאים הפרטניים כגון: סוגיות המיסוי, טיפול בנושא השיעבודים,
(חכירה ראשית) ומהותן של שאר חלופות השיוך (חכירת751יישומי החלטה
משנה ואגודה שיתופית לשיכון).

על הנושא התהליכי יושם דגש מיוחד, מתוך הפרספקטיבה הרלוונטית של
הקיבוץ וחבריו, באשר לדרך המתאימה עבורם וביצוע תהליך גיבוש
ההסכמות וקבלת החלטות על בסיס רחב, ככל שניתן, בתוך הקיבוץ.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים