סיכום מזכירות הקבה"א - 22.10.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 22.10.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

22.10.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


.11.10.00אושר פרוטוקול הישיבה מיום .1

שיוך דירות - דיון בקריאה ראשונה .2
צפריר בן אור, רכז הוועדה שהקים התק"ם לטיפול בנושא, הציג את עבודת
הוועדה והחלופות השונות הכלולות בה לנושא שיוך הדירות.
הנקודות המרכזיות, שעלו במהלך הדיון היו:
יש לראות את נושא שיוך הדיור בהקשר הכולל של ביטחון החברא.
והתנועה, מעצם היותה פלורליסטית, צריכה לקחת על עצמה את הובלת
המהלך.
של751 הנושא כרוך בבעיות רבות הדורשות הבהרה וטיפול, כמו תקנה ב.
המינהל, זכות ההורשה ועוד. חשוב שקיבוצים יכירו את הנושא כולו על כל
השלכותיו לפני קבלת החלטה.
יש להקים מטה שיעבוד כפוף למזכירות ואשר תפקידו יהיה לטפלג.
בנושאים השונים הקשורים לנושא ובהדרכת הקיבוצים הרוצים לקדמו.
לנובמבר19הנושא יובא לדיון ראשוני במועצת הקבה"א, שתתקיים ב-
ולאחר מכן יובא למזכירות התנועה הקיבוצית, לצורך הכנת הנושא לדיון
וסיכום במועצת התנועה הקיבוצית.

גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוציתרשם:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים