סיכום מזכירות הקבה"א - 11.10.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 11.10.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

11.10.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


יהודה מרלא, מאשה סמרס, גידי סיון, אהרון רוזנבאום, רחלנוכחים:
אהרוני, יוסי בן-שאול, גיורא מסד, עינת נעמן, אברי דביר, דרורי קפלון, אבו
וילן, גברי ברגיל, אריק כהן, מוטל בוגומולסקי, סלסו גרברז.
שמואל גבעוני, מיכי דרורי, עופר קול.משקיפים:
חיים חכים, עמוס כרמל.חסרים:
ג'ומס, נציגים מגבעת חביבה, פעילי הבית.מוזמנים:

דיון פוליטי - יחסי יהודים ערבים בתחומי הקו הירוק סדר היום:

מזכירות הקבה"א רושמת לפניה את ההחלטה דלהלן:סיכום:

מזכירות הקבה"א רואה בחומרה ודאגה את ההידרדרות ביחסים עם.1
הרשות הפלסטינית, שמתבטאת בהתפרעויות של השבועיים האחרונים
וקוראת לשני הצדדים להפסיק את האלימות, באופן מיידי, ולחזור לשולחן
הדיונים, על מנת לעשות מאמץ כן להשלמת הסכם השלום בין העם
הפלסטיני ומדינת ישראל, הסכם שאנו כה קרובים אליו.
מזכירות הקבה"א מחזקת את ידיו של רוה"מ, אהוד ברק, במאמציו.2
למצות כל דרך אפשרית, כדי להמשיך את תהליך השלום.
המזכירות רואה בחומרה את ההתפרעויות במגזר הערבי והיהודי בתוך .3
גבולות מדינת ישראל. כל הפגנה היא לגיטימית, אך עליה להיות במסגרת
החוק והסדר המקובלים במדינה מתוקנת.
המזכירות קוראת לשר לביטחון פנים להוציא הוראה חד משמעית, .4
שתאסור כל ירייה לעבר אזרחים וקוראת להקמת ועדת חקירה, שתבדוק
את אירועי הימים האחרונים.
מזכירות הקבה"א קוראת לכל מי שעתידה של המדינה חשוב לו,.5
להתגייס מיידית, כדי לבנות את האמון המחודש בין יהודים לערבים
במדינת ישראל, תוך הבטחת שוויון מלא בין כל אזרחי המדינה. המזכירות
תבנה תוכנית עבודה מיידית בעזרתם של "גבעת חביבה", "שלום עכשיו"
וגופים נוספים, שתתמודד עם האתגרים הקריטיים העומדים בפני כולנו
בימים קשים אלו.

גברי ברגיל, מזכיר הקבה"א רשם:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים