תק"מ תקציר ידיעות - 20.9.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 20.9.2000


רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

20.9.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


חצ"ב
נתן טל דיווח למזכירות הפעילה על הודעות התפטרותם של שניים מבכירי
הנהלת חצ"ב (החברה לצמיחה בקיבוצים), רו"ח ענת בביץ, מנכ"ל חצ"ב ושל
קובי בן-ישי. עקב היעדרם מן הארץ של שרול בן-יעקב, רכז האגף הכלכלי
בתק"ם ודובי הלמן, יו"ר דירקטוריון חצ"ב, סוכם לדחות את הדיון על עתיד
החברה ולקיימו בהקדם עם שובם. הדיון הצפוי יתמקד ביעדי חצ"ב, אופני
פעילותה וכן המשאבים והתקנים הנדרשים לשם כך, לאור פעילות החברה
עד כה. כמו כן, החליטה המזכירות לתבוע מדירקטוריון החברה לפעול
לאלתר כך, שלא ייפגע קיבוץ ו/או מפעל קיבוצי, עקב ההתפתחויות
האחרונות בחברה.

"ועידת כנרת" - "הוראת שעה"
סוכם, חוהמ"ס),18.10.2000עקב הזמן הקצר, שנותר עד קיום הוועידה (
בישיבה המשותפת של מזכירויות התנועות לראות בוועידה זו 'ועידת המשך'
לוועידות בארי (תק"ם) ומגן (קבה"א), שהתקיימו לפני כשנה. מהחלטה זו
נגזר - בין היתר - כי הצירים, שנבחרו לייצג את קיבוציהם בשתי ועידות
האיחוד, יוכלו לשמש גם כצירים ל"ועידת היסוד" של התנועה הקיבוצית
החדשה בקבוצת כנרת. החלטה זו אינה באה לשלול זכותו של קיבוץ לבחור
צירים אחרים - מקצתם או כולם - לוועידה זו.

ועדת מילגרום
נתן טל, גברי בר-גיל וח"כ שלום שמחון נפגשו, בראשית השבוע, עם צוות
השרים, שכלל את יוסי ביילין ובייגה שוחט, כדי לשמוע מהם על מסקנות
"ועדת מילגרום". בפגישה זו, שבה לקח חלק גם ג'ומס אורון, שר החקלאות
לשעבר, חזרו והבהירו מזכירי התנועות ההתיישבותיות את עמדות התנועות
בנושאים הבאים: עיגון זכויות החקלאים על הקרקע; זכויות מלאות של
המתיישבים על שטח "המחנה", לרבות בנייה ואפשרות רישום הבית ע"ש
החבר; הקצאת קרקעות לפיתוח אזורי פרנסה, תיירות, מסחר ותעשייה;
פיצוי הולם לעת שינוי ייעוד של קרקע חקלאית, כולל זכות יזמות
למתיישבים.

כיוונים חדשים
"נכון להיום, התנועה הקיבוצית חייבת לאפשר את תהליכי השינוי
המתבקשים, על מנת לאפשר לקיבוצים, המעוניינים בכך,להיכנס לעידן של
התנהלות ארגונית-חברתית חדשה ולאפשר לכל קיבוץ להתקדם על פי רצונו,
דרכו ומצבו הכלכלי-חברתי" - דברים אלה אמר נתן טל ביום עיון, שאורגן
בעלי350ע"י "ברית פיקוח". בכנס שנערך באפעל ושבו נטלו חלק כ-
אור את-תפקידים מרכזיים בקיבוציהם הציגו חגי מירום ועו"ד צפריר בן
נושא זה נדון לאחרונה ע"י, כזכור.המלצות הצוות לשיוך הדירה ע"ש החבר
המזכירות הפעילה והרחבה של התק"ם לקראת הדיון בו, ב"מרכז" התנועה,
בסוף חודש זה.

הודעה לעיתונות:
פואד בן-אליעזר: אסייע בהסרת חסמים
נתן טל, מזכיר התק"ם ואבי כפיר, רכז השיכון בתנועה, נפגשו בראשית
השבוע עם פואד בן-אליעזר, סגן ראש הממשלה, שר התקשורת ומ"מ שר
הבינוי והשיכון ל"ישיבת עבודה". במהלכה, הודיע השר, כי יפעיל את מלוא
737סמכויותיו בסיוע להורדת חסמים בירוקרטיים ביישום החלטה
.(הרחבות בקיבוצים)
השר בן-אליעזר הביע תמיכתו המפורשת ברישום הבית ע"ש החבר וכן
גילה, במהלך הפגישה, הבנה רבה לצורך לעגן את זכויות החקלאים בקרקע.
השר קיבל על עצמו לקדם את הטיפול במספר נושאים, ביניהם: שדרוג
840 וכן הסדרת גמר ההסכם לרכישת 4קיבוצי קו העימות לדרגת סיוע
.יחידות דיור בבנייה קלה
נתן טל ביקש את השר בן-אליעזר לאתר תקציב בלתי מנוצל בשנה זו,
במטרה להביא להשלמת המבנים הבלתי גמורים באלרום ובעין זיון.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים