תק"מ תקציר ידיעות - 11.9.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 11.9.2000


רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

11.9.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


הר עמשא
בהתאם לבקשת רשם האגודות קיימה המזכירות הפעילה דיון, בראשית
השבוע, סביב פנייתם של מועמדים מהר עמשא להתקבל לחברות בקיבוץ.
במסגרת הדיון נפגשה המזכירות לפגישה אישית עם כל אחד מהמועמדים,
שהגיעו לישיבה. בסכומו של הדיון החליטה המזכירות להסמיך את יואל
מרשק, רכז חטיבת גינ"ה, להיות נציג התק"ם באסיפה הכללית של הר
עמשא ולהצביע בשמה.

"ועידת היסוד" של "התנועה הקיבוצית"
ישיבה משותפת של מזכירויות התנועות אישרה השבוע את הצעת צוות
היגוי-על לאיחוד התנועות לקיים את "ועידת היסוד" באולם קבוצת כנרת,
הוועידה תיפתח בשעות הצהרים ותסתיים.18.10.2000בחול המועד סוכות,
בסיומה יוכלו צירי הוועידה, משתי התנועות, להצטרף לאירוע.לקראת ערב
שיתקיים במעמד ראש, שנה לתנועה הקיבוצית90הממלכתי לציון
הממשלה, בדגניה א'.

חוזרים לביתניה
בין יתר ההצעות שהועלו, בהקשר לעיל, הועלה גם הרעיון לקיים ישיבת
מזכירויות משותפת באתר ביתניה עילית, שאליה יוזמנו כל מזכירי התנועות
לשעבר, החיים כיום בקרבנו. הישיבה החגיגית תוקדש, בעיקרה, להעלאת
כיוונים ורעיונות להמשך פעילותה של "התנועה הקיבוצית" החדשה. פרטי
ההצעה נבחנים בימים אלה ע"י צוות ההיגוי לוועידה בראשות רן כוחן
(תק"ם) ויוסי בן-שאול (הקבה"א) וכן ע"י הנרי אלקסלסי (בית זרע), שקיבל
על עצמו לרכז את כל ההכנות לוועידה בשטח, בברכתו ובסיועו הפעיל של
זאב (ולוולה) שור, ראש מוא"ז עמק הירדן.

טיפול נקודתי ביישובי מצוקה
"נייר העבודה", שהוכן ע"י ניר מאיר (ק. שילר), רכז המשק בתק"ם ואורי
גלעד (גבעת השלושה), רכז "הקרן", המציע חזון של הפיכת קיבוץ במצוקה
ליישוב צומח ומשגשג ותוכנית פעולה מעשית לטיפול נקודתי בקיבוצי
מצוקה, הונח השבוע על שולחן הישיבה המשותפת של מזכירויות התנועות.
התוכנית עוסקת בהובלת תהליכי שיקום, צמיחה ושינוי, בביטחון סוציאלי
לחבר, בנושאי טיפול בקרקעות ופתיחת "פקקים תכנוניים" לפיתוח
היישובים וכן בדיור ובפיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה ברמת האזור.
המזכירות המשותפת אישרה את עקרונות הפעולה ומציעה הקמת גוף
משותף, שיכלול נציגות של משרדי האוצר והחקלאות, נציגות מטעם
מינהלת "הסדר הקיבוצים" וכן התנועות הקיבוציות. גוף משותף זה יגבש
את רשימת הקיבוצים במצוקה ויבנה, ביחד עם כל קיבוץ בנפרד, תוכנית
שיקום המתאימה לאורח חייו, למיקומו הגיאוגרפי ולבסיס ההזדמנויות
הכלכליות של אותו קיבוץ.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים