תק"מ תקציר ידיעות - 4.9.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 4.9.2000


רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

4.9.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


הדסה ולנסי לריכוז אגף חברה
הדסה ולנסי (משמר השרון), תחליף את ישי ארנון (חניתה) בריכוז אגף
החברה בתק"ם, על כך הודיע נתן טל, מזכיר התנועה, בישיבת המזכירות
הפעילה. מינוי זה נעשה על דעתו ובתמיכתו של גברי בר-גיל, מזכיר
הקבה"א. הדסה ולנסי (תק"ם) ויהודה מרלא (קבה"א), ירכזו במשותף את
אגף החברה ב"תנועה הקיבוצית" וישלימו את מיזוג וקליטת כל הפונקציות
והתקציבים של "ברית התנועה הקיבוצית" אל תוך האגף המאוחד.

נציג התק"ם במוסדות ובתאגידי חוץ
בהמשך להודעתו של עפר כהן (גדות), הרכז הכלכלי, על סיום פעילותו
בתק"ם בסוף חודש ספטמבר ועל התפטרותו מכל המוסדות ותאגידי החוץ
בהם ייצג את התנועה, אישרה המזכירות הפעילה כי מחליפו, שרול בן-יעקב
(דגניה א'), ישמש כנציג התק"ם בכל התאגידים בהם שימש קודם לכן עפר.

"השלום ינצח"
הוועדה הפוליטית של התק"ם, יחד עם מקבילתה בקבה"א ובהשתתפות
תנועות הנוער מכנסים מחר (יום שישי) כנס תמיכה לקראת יציאתו של ראש
הממשלה, אהוד ברק, לפגישה המשולשת עם נשיא ארה"ב והיו"ר ערפאת,
זאת מסר יגאל צחור (רביבים), רכז המחלקה. בכנס שייערך באולם "צוותא"
בתל אביב, אמורים לקחת חלק יוסי ביילין, שר המשפטים, ח"כ דליה
פילוסוף רבין, ח"כ רן כהן ונתן טל וגברי בר-גיל, מזכירי התנועות
הקיבוציות.

אור ירוק לאיחוד הנהלות החשבונות
בעקבות הגשת חוות הדעת של פרופ' נמדר סיכם צוות היגוי-על לאיחוד
התנועות לקבל ולאשר את עקרונות ההפעלה של הנהלות החשבונות של שתי
התנועות, לקראת איחודן למערכת אחת. עקרונות אלו כוללים, בין היתר,
את חישוב ימי הפעילות והרכב מול הקיבוצים ותאגידי התנועות. הצוות
המקצועי, שעסק עד כה בנושא, קיבל "אור ירוק" להמשך הפעילות הנדרשת
מול שלטונות המס והביטוח הלאומי. כמו כן, סוכם כי צוות בהרכב: רבקה
יקיר, שרול בן-יעקב (תק"ם) ואברי דביר, מוטל ושושנה שגיא (הקבה"א),
יביא במשותף הצעה לתקציב "התנועה הקיבוצית" לשנה הבאה.

שיוך הדירה ע"ש החבר
שבמהלכו הוצגו סיכומי עבודתה והמלצותיה של, שעות4בתום דיון בן
"הוועדה לשיוך הדירה ע"ש החבר", בראשותו של צפריר בן-אור (ג. חיים
איחוד), סיכמה המזכירות הפעילה על שורה של המלצות, שיובאו לדיון
ולאישור המזכירות הרחבה ומרכז התנועה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים