סיכום מזכירות הקבה"א - 22.8.200
סיכום מזכירות הקבה"א - 22.8.200

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

22.8.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


.13.8.00אושר פרוטוקול מיום .1

התקיים דיון בנושא קידום ההי-טק בקיבוצים ובסופו התקבלה - הי-טק .2
ההחלטה הבאה:
הנהגת התנועה בשיתוף איגוד התעשייה הקיבוצית יובילו את נושאא.
הכנסת ההי-טק לקיבוצים, כמהלך מרכזי.
צריך ליצור אווירה וסביבה מתאימה בקיבוצים ובאזורים, שתאפשר ב.
פיתוח ההי-טק. יש לדחוף את הקיבוצים לקבל החלטה, שהם הולכים בכיוון
זה.
יש לקדם את החינוך הטכנולוגי בביה"ס ובמסגרת הסבה מקצועית, בכדיג.
ליצור תשתית אנושית לקידום ההי-טק.
הצוות העוסק בנושא כיום יבנה תוכנית עבודה, שתפקידה להקפיץ אתד.
הטיפול בנושא מדרגה קדימה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים