תק"מ תקציר ידיעות - 19.7.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 19.7.2000רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

19.7.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


מכרז לרכז כלכלי
נתן טל הודיע למזכירות הפעילה, כי בהתייעצות עם מבקרת התק"ם, ייצא
בימים אלה מכרז פתוח לגבי התפקיד האמור. ההכרעה על המינוי תיעשה,
כמקובל, בוועדת גיוס רחבה.

עיגון הזכויות בקרקע
בראשית השבוע התקיימה פגישה בין הצוות המקצועי-משפטי של מטה
התנועות לעיגון זכויות החקלאים בקרקע לבין הוועדה למגזר החקלאי
מטעם לשכת עורכי הדין, האמורה לחוות דעתה המקצועית על הצעת
(שפיים), יועצתעו"ד אורית נוקד החוק בעניין זה, הנדונה עתה בכנסת.
משפטית לתק"ם, פנתה אל חברי הוועדה לתמוך בעמדה, לפיה יתאפשר
לחקלאים המעבדים את הקרקע עשרות בשנים, להמשיך ולהחזיק בה, גם
אם ישונה ייעוד הקרקע. זאת, בכפוף לתשלום דמי חכירה ומסים,
כמקובל לגבי כלל חוכרי מקרקעי ישראל.

המזכירות הפעילה בבקעה
המזכירות הפעילה קיימה השבוע מפגש משותף עם נציגי הקיבוצים
בבקעת הירדן וצפון ים המלח. הפגישה התקיימה במועדון קיבוץ קלי"ה
, מזכיר התק"ם, על מחויבותה של התנועהנתן טלובמהלכה שב וחזר
להמשך קיומה של ההתיישבות הקיבוצית והמושבית בחבלי ארץ אלו, גם
לעת שלום והסדרי הקבע עם הפלסטינים.

ממשיכים להתאחד
לאחר שהתגלו שורה של נושאים מעוררי מחלוקת, התכנס בראשית השבוע
צוות היגוי-על לאיחוד התנועות לדיון בנושאים אלה ואחרים. לאחר
שמיעת הבהרות ובכוונה להציב את איחוד התנועות כיעד בלתי הפיך,
סוכם - על דעת כל הצדדים - להמשיך בתהליכי האיחוד, עד לשלבי
המיזוג המלא של שתי התנועות. בין יתר הדברים שסוכם עליהם: סיכום
מהיר, ככל האפשר, של מוסדות הקבה"א בכל הנוגע לסוגיית "הצדק
התנועתי"; הקמת צוות שיעסוק באופן רצוף וקבוע בנושא "איחוד נכסי
התנועות" על בסיס העקרונות שנקבעו במזכירויות שתי התנועות; קידום
הטיפול במציאת נוסחה משותפת לניהול גזברות והנה"ח התנועה החדשה;
קביעת לו"ז חדש למעבר מזכירות התק"ם מאפעל לליאונרדו.

מינויים
עם יציאתו של ברק טוביה (חמדיה) לשנת חופש מקיבוצו, סוכם במזכירות
הפעילה כי ניר מאיר (קבוצת שילר), רכז המשק של התק"ם, יחליף אותו
בהנהלת "ניר שיתופי" ואורי גלעד (גבעת השלושה), רכז קרן התק"ם,
ייכנס במקומו להנהלת "המשביר המרכזי".מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים