תק"מ תקציר ידיעות - 13.7.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 13.7.2000רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

13.7.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"םתומכים ברוה"מ
המזכירות הפעילה של התק"ם דנה בישיבתה מראשית השבוע בהיערכות
"כוחות השלום", עם יציאתו של אהוד ברק, ראש הממשלה, לפסגת קמפ
דיוויד. המזכירות סיכמה לקרוא לחברי הקיבוצים ולתנועות הנוער בזיקה
נתןלתנועה, להתגייס באופן אקטיבי לתמיכה במהלכי השלום של רוה"מ.
מזכיר התק"ם אמר בהקשר זה: "הנושאים העומדים על הפרק הםטל,
גורליים להמשך ביטחונה ושלומה של מדינת ישראל. לכן, הפעם הזאת לא
נפקיר את הכיכרות, הרחובות ודרכי המדינה, להשתלחותם של כל סרבני
השלום למיניהם. הפעם, גם אנחנו נהיה שם, במלוא הנוכחות והעוצמה
שנוכל לגייס".

"מטה על לשלום"
, רכז הוועדה הפוליטית-רעיוניתיגאל צחורהמזכירות הפעילה הטילה על
בתק"ם, לרכז את מכלול הפעולות בנוגע לאמור לעיל. יגאל הודיע על כוונתו
להקים "מטה על לשלום", שיפעל מ"בית התק"ם" באפעל וירכז, תחת קורת גג
אחת, את פעולותיהם של גופים פוליטיים וחברתיים שונים בארץ, התומכים
במדיניותו של אהוד ברק להשגת השלום. הצעה מפורטת יותר בעניין זה
תעובד ע"י רכז הוועדה הפוליטית ותובא לדיון ולאישור המזכירות הפעילה
והרחבה.

המזכ"ל ויישובי הבקעה
מסר לחברי המזכירות על כוונתו לקיים סדרת פגישות עם מנהיגינתן טל
היישובים בבקעת הירדן ובצפון ים המלח. מטרת פגישות אלה היא לשדר לכל
אחד מקיבוצי התק"ם באזור את מחויבותה של התנועה להמשך קיומה של
ההתיישבות בחבלי ארץ אלו, גם לעת שלום.

עדיין לא עוברים
בדו"ח התקדמות על המגעים לאיחוד התנועות מסר מזכיר התנועה, כי הוא
עדיין ממתין לקבלת הבהרות הקבה"א במספר סוגיות עקרוניות ופרסונליות,
שעלו על סדר היום המשותף. המזכירות הפעילה החליטה על המשך המגעים
לאיחוד, באותם נושאים שעליהם לא קיימים חילוקי דעות ועל הפעלתו
מחדש של צוות היגוי-על. כמו כן, נקבע גם כי המעבר לליאונרדו, שהיה אמור
להתחיל מאמצעיתו של חודש זה, יידחה למועד מאוחר יותר, לאחר קבלת
ההבהרות מצד מזכיר הקבה"א. כמו כן, נקבע כי המזכירות הפעילה תקיים
דיון כולל בנושא איחוד התנועות בישיבתה הקרובה.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים