תק"ם תקציר ידיעות - 5.7.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 5.7.2000רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

5.7.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם

קו פתוח
"אני מעוניין מאד לשמור על קו פתוח של הדברות והתייעצות עם מנהיגות
התק"ם" - כך הודיע אברהם (בייגה) שוחט, שר האוצר, לנתן טל, מזכיר
התק"ם, בפגישתם שהתקיימה בראשית השבוע. בפגישה זו מסר נתן סקירה
מקיפה על מצבה - נכון להיום - של התנועה הקיבוצית. עיקרי דבריו ייוחדו
לסיוע לקיבוצי הצפון וכן לצורך הדחוף להסיר "פקקים" וחסמים, בכל הנוגע
לקידום נושא השכונות הקהילתיות בקיבוצים. שר האוצר הוזמן לשאת
דברים במרכז התק"ם היום, טרם דבריו של ראש הממשלה, מר אהוד ברק,
שיהיה האורח המרכזי של "המרכז".

"עם אחד - גיוס אחד"
יגאל צחור (רביבים) רכז הועדה הפוליטית-רעיונית בתק"ם, קרא בתחילת
השבוע, ערב ההצבעה בכנסת על "חוק טל", לחברי הכנסת מכל הסיעות,
לתמוך בעמדה המחייבת את כל אזרחי המדינה לשרת שירות חובה בצה"ל,
"בהתאם לקריאתנו "עם אחד - גיוס אחד".

פגישה עם עמירם סיון
עמירם סיון, מנכ"ל בנק הפועלים, ייפגש בקרוב עם בכירי המערכת הכלכלית
של התק"ם. ההזמנה הועברה אל מנכ"ל הבנק, בתום פגישה בינו לבין נתן
טל, מזכיר התק"ם. בפגישה זו נדונו הנושאים המשותפים בין מערכת הבנק
לתק"ם, ביניהם: הקף החוב של הקיבוצים והסרת שעבודי הקרקע על שטח
"המחנה", לטובת קידום הטיפול בשיוך הדירות לחברי הקיבוץ. כמו כן עלו
בשיחה נושאי הפנסיה לחברים והמשך שיתוף הפעולה עם "בנק הפועלים"
בנושאי פיתוח וצמיחה.

ש"ש בקיבוצי הצפון
10 בוגרי י"ב הביעו את נכונותם לצאת לשנת שירות בראש הנקרה ועוד 15
במסגרת , להדרכת נוער במלכיה וכפר גלעדי,צעירים התנדבו לחודשיים
רכז חטיבת גינ"ה , זאת מסר יואל מרשק,הסיוע התנועתי ליישובי הצפון
.בתק"ם

קיבוץ חדש
לאחר שנה של דיונים, אישר השבוע חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית,
במשותף עם נציגי הארגונים היהודיים בארה"ב, הענקת מעמד קבע של ישוב
לקיבוץ אשבל. הכרזה זו מעמידה את אשבל במעמד של קיבוץ הזכאי לקבל
מן הסוכנות תקציבי ביסוס ופיתוח.

אל מפת אתר הקיבוצים:
כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים