תק"מ תקציר ידיעות - 18.6.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 18.6.2000רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

18.6.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


פסק דין תל קציר
עו"ד אורית נוקד, יועצת משפטית לתק"ם, המליצה למזכירות לסייע לקיבוץ
תל קציר בהגשת ערעור לבג"צ על פסיקת שופטת ביהמ"ש המחוזי בנצרת.
כזכור, הקיבוץ אישר במוסדותיו את הוצאתה של אחת מחברות הקיבוץ וזו
תבעה אותו וביקשה לבטל את חוקיות ההחלטה. בית המשפט המחוזי פסק
לטובת הקיבוץ בעניין ההחלטה להוציאה מתל קציר, אך קבע, כי אם וכאשר
יחליט הקיבוץ על שיוך דירות לחברים, תהא אותה חברה זכאית לקבל את
הערך האמיתי של הבית אותו עזבה. המלצתה של עו"ד נוקד נעשתה בתיאום
ועל דעת המחלקה המשפטית בקבה"א.

שכר פעילים
בהמשך להחלטות מזכירויות שתי התנועות על הקמת ועדה בין תנועתית
לבדיקת שכר פעילים בתנועה המשותפת, הודיע רכז הוועדה, יובל שגיא, כי
חברים ובעלי תפקידים בקיבוצים המעוניינים להביע דעה בנדון, מתבקשים
. הוועדה(60990להגיש לו את עמדותיהם בכתב (יובל שגיא, שפיים מיקוד
תחליט על הזמנת חלק מהפונים להופיע בפניה ולפרט את הצעותיהם.

פעילים בשנת חופשה
בעקבות מספר מקרים שעלו לאחרונה, החליטה המזכירות הפעילה בישיבתה
האחרונה, כי חבר הנמצא בשנת חופשה מטעם קיבוצו, לא יוכל לשמש כנציג
התק"ם בגופים תנועתיים או בגופים חוץ תנועתיים (דירקטוריונים למיניהם
וכיו"ב).

צמצום תקנים ב"תנועה הקיבוצית"
בישיבת צוות היגוי-על לאיחוד התנועות, הציע נתן טל, מזכיר התק"ם, לאמץ
מכלל תקני "התנועה10%החלט הגורפת האמורה להביא לצמצום של
הקיבוצית". הצעתו של נתן תובא לדיון ולאישור במזכירויות התנועות.

שלום עם ש"ס
בפגישת המזכירות הפוליטית של התק"ם, שנערכה השבוע עם מתן וילנאי,
שר התרבות, המדע והספורט, מסרו נתן טל, מזכיר התק"ם ויגאל צחור
(רביבים), רכז הוועדה הפוליטית, על כוונתם ליזום סדרה של מפגשים עם
ראשי ש"ס, במטרה לסייע ליצירת גשר של הידברות בין ראשי הציבור החרדי
ו"ישראל אחת". הפגישה הראשונה בין ראשי התק"ם ומנהיגות ש"ס נועדה
להתקיים בימים הקרובים.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים