סיכום מזכירות הקבה"א - 18.6.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 18.6.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

18.06.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


סדרת טלוויזיה בנושא הקיבוץ .1
נמסר דיווח על ידי רן כוחן ואבי כהן לגבי עבודה של צוות מצומצם של
הקבה"א והתק"ם הבודק אפשרות לקדם פרויקט של סדרת טלוויזיה בנוסח
"טירונות", שתעסוק בנושא הקיבוץ. המטרה העיקרית היא להתמודד עם
תדמית הקיבוץ בשנות האלפיים.
המזכירות אישרה עקרונית את הפרויקט והסמיכה את המזכירות הפעילה
לאשר את שלבי הבדיקה השונים, בהתאם להתקדמות הפרויקט. הנושא יובא
לאישור נוסף במזכירות, עם סיום הבדיקות השונות והצורך לאשר את
הפרויקט לביצוע.

הקלת עומס החוב של קיבוצי קו העימות .2
הוחלט להוציא מכתב דחוף לשר האוצר התובע ממנו לקיים פגישה עם
התנועה הקיבוצית, על מנת לדון בבקשת הקלה בעומס החוב של קיבוצי קו
העימות. לאחר מחיקת החובות שביצעה הסוכנות ליישובי קו העימות
ומסרים שקיבלנו לגבי נכונות הבנקים להירתם למהלך חופף לזה של
הסוכנות, במידה והממשלה תנקוט בצעד דומה, דורשת המזכירות את
מעורבות הממשלה בנושא כדי לעזור לקיבוצי קו העימות להתמודד עם
המציאות החדשה לאחר התייצבות צה"ל על הגבול הבינלאומי.

אישור לשינויי תקנון .3
הוחלט לאשר את הבקשה לשינוי תקנון של קיבוץ ניר יצחקא. ניר יצחק -
, עפ"י החלטות קודמות של התנועה בנושא.118בסעיף
- הוחלט לאשר את בקשת קיבוץ העוגן לשינויי תקנון בכפוףב. העוגן
.124לבירור נוסף לגבי בקשת השינוי בסעיף

איחוד הוצאות הספרים "ספריית הפועלים" ו"הוצאת .4
הקיבוץ המאוחד"
הוחלט לאשר את הסכם המיזוג בין שתי הוצאות הספרים על פי הטיוטה
שהוכנה על ידי הצוות שעסק בנושא. כמו כן, אושרה מועמדותו של גרשון
וילן לתפקיד של יו"ר הוצאת הספרים המאוחדת ואושרה חברותם של אברי
דביר וגברי ברגיל לחברים בדירקטוריון.

דיון בנושא עבודת ועדת הביטחון של התנועות .5
המזכירות שמעה דיווח מיענקלה קירש, רכז ועדת הביטחון של התנעה
הקיבוצית, לגבי עבודת הוועדה והבעיות השוטפות אתם הם מתמודדים.
התקיים דיון בנושאים השונים וסוכם להביא את נושא המכינה הקדם צבאית
לדיון נפרד בעתיד הקרוב.
המזכירות הביעה הערכה רבה לעבודת הוועדה הזוכה לשבחים רבים מאוד
מפי כל מי שהשתמש בשירותיה.

גברי ברגיל, מזכיר הקבה"ארשם:


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים