סיכום מזכירות הקבה"א - 11.6.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 11.6.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

11.06.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


סיכומים:

.28.5.2000מיום אושר פרוטוקול .1

דיווחים .2
שלמה מרגלית דיווח, שבפורום התנועתי המלווה את נושא המתנדבים
לקיבוצים הוחלט כי בתקופה הקרובה תינתן עדיפות לקיבוצים בקו העימות.
במקביל, יוסבר לאותם קיבוצים אופן הטיפול במתנדבים במקרי חירום.

המושב השני של הוועידה .3
המזכירות ציינה לשבח את עבודת צוות הוועידה בראשותו של יהודה מרלא
ואת עבודת ההפקה של חמי סל ורבקה קנטור. כמו כן, צוין לשבח הצוות של
גבעת חביבה, שאירח את הוועידה בארגון למופת. תחושת כל הדוברים היתה
שהוועידה אכן השיגה את יעדיה המרכזיים, כפי שהחליטה עליהם המזכירות.

. הצעת חוק עובד מעביד בקיבוצים4
המזכירות אישרה את הצעת החוק בנושא יחסי עובד מעביד בקיבוצים,
שהוכנה כחלק מעבודת הצוות לבניית "התקנון הרדום" והסמיכה את
המזכירות הפעילה והצוות המטפל בנושא לקדם את העברת החוק, על ידי
טיפול במישורים התנועתיים, המשפטיים והפוליטיים.צוותא .5
1998התקיים דיון על דו"ח ועדת הביקורת, שנערך לפעילות צוותא לשנת
ובסופו סוכמו הנקודות הבאות:
המזכירות רושמת לפניה את דו"ח ועדת הביקורת, תוך שמיעתא.
ההסתייגויות שהועלו בדיון.
המזכירות מסמיכה צוות מצומצם מחברי המזכירות ומועצת המנהלים שלב.
צוותא לדון בנושא הרכב מועצת המנהלים.
לאחר שהתקבל דו"ח גם על ידי המבקרים וגם על ידי יו"ר מועצת המנהליםג.
של צוותא על העובדה ,שרוב הליקויים האדמיניסטרטיביים תוקנו ובהתחשב
בהערכה הרבה שקיימת לגבי הניהול האמנותי של צוותא, מאשררת המזכירות
את החלטת מועצת המנהלים של צוותא לאשר את המשך פעילותו של משה
טנא כמנכ"ל צוותא לקדנציה שנייה.
את יו"ר מועצת המנהלים הקודם, יונתןבסיום הדיון בירכה המזכירות
ברוק, והנוכחי, הנרי אלקסלסי, שפעלו רבות בשיתוף עם המנכ"ל, משה טנא,
ומנכ"ל חבצלת, אריק הוך, כדי להעלות את צוותא על פסים של ניהול
אדמיניסטרטיבי תקין, בנוסף להישגים התרבותיים של צוותא, עליהם אין
מחלוקת.


גברי ברגיל, מזכיר הקבה"א רשם:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים