סיכום מזכירות הקבה"א - 28.5.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 28.5.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר
מזכירות
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

28.5.2000ום מזכירות הקבה"א - תל-אביב סיכ


דיווחים
המזכירות תופיע בפני שיחת הקיבוץ של עברון ביוםעברון: א.
שלישי הקרוב כדי להבין את המניעים מאחורי ההחלטה בנושא ניר
שיתופי וכדי לתבוע את ביטול התביעה בנושא.

נמסר דווח על ההסדר שאליו הגיע קיבוץ אדמית עם:אדמיתב.
ארגון מלואות לגבי ניהול הקיבוץ.

: נציגי מזכירות התנועה סיירו ביוםביקור בקיבוצי קו העימותג.
בקיבוצי הגדר כדי לעמוד על המצב מקרוב וכדי לגבש25.5חמישי
חבילת סיוע תנועתי לעזרת הקיבוצים.

: נמסר דווח על החלטת מועצתישיבת מועצת מנהלים של ג"חד.
המנהלים של גבעת חביבה להביע אמון מלא במנכלית רחל אהרוני
ובהנהלה הפעילה של ג"ח. בהתאם לבקשתה של רחל אהרוני החליטה
המזכירות להקים צוות באחריות מזכיר התנועה שיגבש אסטרטגיה
וחזון לפעילות בג"ח.

הצעירה:ההתישבות. דיון על המדיניות כלפי 1
התקיים דיון שני בסדרה במטרה לגבש מדיניות לגבי הטיפול בקיבוצי
ההתישבות הצעירה. סוכם שהצוות המטפל בנושא יכין טיוטה לסיכום
הדיון.

. ההערכות התנועה ללווי קיבוצי קו העימות2
הוחלט על התגייסות לעזרת לקיבוצי קו העימות הכולל מספר
נקודות: טיפול מול משרדי הממשלה בנושאים הרלוונטים, קביעת
קיבוצים מאמצים, קריאה לקיבוצים לבוא ולשהות בצימרים של אותם
הקיבוצים במהלך התקופה הקרובה, גיוס עזרה בידיים עובדות בעת
הצורך, ארגון גיוסים, טיפול בנושאי בטחון ועוד.

סוכם שהמזכירות תעלה בסופשבוע הקרוב לעשות את השבת בקו
העימות, וביום שבת תשתתף בצעדת ההזדהות שמתקיימת ממנרה
יתקיים במשגב -עם כנס12.00 בבוקר ובשעה 09.00למשגב -עם בשעה
הזדהות עם קיבוצי קו העימות אליו יוזמנו גם חברים מקיבוצים
מאמצים ושאר קיבוצי התנועה.

של הועידה בו עברה. התקיים דיון מכין למושב השני 3
המזכירות על כל ההצעות שיובאו להחלטה במליאת הסיכום.

רשם: גברי ברגיל
מזכיר הקבה"אמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים