תק"ם תקציר ידיעות - 21.5.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 21.5.2000רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

21.5.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


קיבוץ יפתח - מחוץ (ליישובי) לגדר?
"התק"ם תובע מהממשלה כי תחזיר לאלתר את קיבוץ יפתח לרשימת
היישובים "סמוכי הגדר בצפון" - על כך החליטה מזכירות התנועה. נתן טל,
מזכיר התק"ם": "הוצאתו של קיבוץ יפתח מהרשימה, רק משום שהוא שוכן
1,100 מ'
מהגבול ולא 1,000 מ', כפי שנקבע בקריטריון הממשלתי, היא מגוחכת, חסרת
הגיון ובניגוד גמור להמלצות גורמי הביטחון באזור. אנו נאבק בהחלטה זו,
ביחד ובשיתוף פעולה מלא עם המוא"ז גליל עליון".

הזמן קצר והמלאכה מרובה
"אני יותר מתמחה על הנהלותיהם של קיבוצים רבים, המגלים שאננות מוזרה
והיסוס לא מובן, בכל הנוגע לטיפולם הפרטני בהשגת חתימת המינהל על חוזי
החכירה לדורות" - זאת אמרה עו"ד אורית נוקד, במהלך כנסים אזוריים
למזכירים ולרכזי משק שהתקיימו לאחרונה ברחבי הארץ. עו"ד נוקד קראה
למשתתפים "להסתער" על כל הגורמים הנוגעים בדבר ולקדם במהירות
את ההסדרים הנדרשים, "זאת מבלי להמתין לתוצאות המאבק על עיגון זכויות
החקלאים בקרקע, שמנוהל ע"י כלל התנועות ההתיישבותיות".

פיתוח אפעל
המזכירות הפעילה אישרה החלטה לתת לרבקה יקיר (תל יוסף), גזברית
התק"ם, "אור ירוק", לסכם בחיוב התקשרות עם משרד עו"ד שרגא בירן
ושמאי
אסיף, בכל הנוגע לתוכניות הרחבה ופיתוח במתחם "אפעל".

עברון מול "ניר שיתופי"
"מזכירות התק"ם רואה בחומרה רבה את פניית קיבוץ עברון, (הקבה"א),
לקבל את חלקו היחסי בנכסי "ניר שיתופי" - על כך הודיע נתן טל, בסיכום
הדיון במזכירות בסעיף זה. לדבריו של טל, תביעה מעין זו עלולה להוליד
עשרות ומאות של תביעות דומות של קיבוצים, מושבים וגורמים פרטיים,
החברים ב"ניר שיתופי" ובכך להביא להתמוטטות התאגיד הזה, נתן מסר גם כי
גם מזכירות הקבה"א הופתעה מהמהלך של עברון והעניין כלל לא היה בתאום
עמה או על דעתה.

ע.ס.ק.
המזכירות הפעילה קיימה השבוע דיון בדו"ח ועדת הביקורת על יחידת ע.ס.ק
(עבודה סוציאלית בקיבוצים). עיקר הדיון נסב סביב השאלה בדבר המשך
נחיצותה של יחידה זו. המזכירות הטילה על ישי ארנון (חניתה), רכז אגף
חברה, לקיים דיון נוסף בנושא ולהביא את המלצותיו לדיון במזכירות.

רן כוחן - דובר תק"ם

[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים