סוכם הרכב המזכירות ורכזי המחלקות בתנועה הקיבוצית - 18.5.2000
סוכם הרכב המזכירות ורכזי המחלקות בתנועה הקיבוצית - 18.5.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י
סוכם הרכב המזכירות

ורכזי המחלקות בתנועה הקיבוציתנתן טל וגברי ברגיל מזכירי התנועה הקיבוצית סיכמו על הרכב
מזכירות התנועה ועל איוש חלק מרכזי המחלקות. ברגיל: מדובר
מלא בין התנועות.שיוויוןבמהלך מורכב בו הקפדנו על18.5.2000שלמה גלזר - הדף הירוקבכנס מיוחד של פעילי הקבה"א הוצג הרכב המזכירות הפעילה של התנועה
הקיבוצית ושמותיהם של חלק מרכזי המחלקות. בכנס שהוקדש לנושא הציג
מזכיר הקבה"א גברי ברגיל את השמות והסביר את השיקולים השונים שהביאו
להחלטות. היה צורך לשמור על שיוויון מלא במינויים והרכב המזכירות כפי
שהוחלט בועידת האיחוד. חשוב לדעת כי בשלב הראשון יהיה הקיצוץ בכח
האדם מזערי ובמשך הזמן לאחר שהרכב המחלקות והגדרת סמכויותיהן
וחלוקת התפקידים בתוכן יגובשו יבחן גם נושא כח האדם. הוא הוסיף כי החל
מיולי יחל מעבר לבית הקבה"א בלאונרדו דה וינצ'י והוא יושלם עד מאי 2001.
בניגוד למה שרבים חשבו כי האיחוד יקח שנים החלטנו נתן ואני לבצע אותו
באופן מהיר ואני מוכרח לציין כי למרות הקשיים והבעיות הוא מתנהל
בהגינות רבה, פתיחות, אמון ואירה טובה.הרכב המזכירות הפעילה:

2 מזכירים- נתן טל , גברי ברגיל

1 רכז כלכלה - עדיין לא נבחר

2 אגף כלכלה - אברי דביר, נציג התק"ם טרם נבחר

1 ועדת משק- ניר מאיר

1 רכז אגף רכזים- מאשה סאמרס

1 רכז אגף משימות תנועתיות- יואל מרשק

2 רכז ועדה פוליטית- יגאל צחור, חמי סל

1 ראש מטה כח אדם- יוסי בן שאול

1 רכז אגף חברה- ישי ארנון

2 רכזי תנועות בעולם- סלסו גרבוז, יגאל סלע

3 נבחרי ציבור - ח"כ אבו וילן, גיורא מסד (איגוד התעשיה) נציג/ת מועצה
אזורית

1 יחידה לתכנון אסטרטגי- רן כוחן

1 רכזת חינוך - יונה פריטל

2 גזברים - רבקה יקיר, מוטל בוגומולסקי

1 שיוויון בין המינים- עדיין לא נבחרה

1 נציגת צעירים - עינת נעמןמשקיפים:

מבקרת- עליזה בורנשטיין

נציגי מחלקה משפטית-אורית נוקד, מיכי דרורי

דובר - עופר קולרכזי מחלקות:

- יהודה מרלארשות לעמותות אומנות ותרבות

(הרשות תהיה אחראית על גופי האמנות והתרבות השונים כמו מקהלה,
תזמורת, גלריה וכו' במקום ברית התנועה הקיבוצית שתסגר)

- עליזה בורנשטייןמבקרת

מיכי דרורי ואורית נוקד משפטית -

- אריק כהןמשאבי אנוש

- יונה פריטלחינוך

- איציק הרץתחבורה

- עופר שוחטמחשבים

- ישראל רפפורטאינטרנט

- תיאו קמינרקליטה

והשכלה - טרם סוכםצעירים

ן - יעקב קירשבטחו

- טרם סוכםבריאות

- ישראל ויזלבוררות וגישור

- עופר קולדוברות

- עדיין לא נבחרהשיוויון בין המינים

- טרם סוכם תרבות

- הרצל סיני סמים


[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים