סיכום מזכירות הקבה"א - 21.5.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 21.5.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י21.5.2000ום מזכירות הקבה"א - תל-אביב סיכ


דיווחים

יהודה מרלא מסר דווח על ההכנות למושב השני של הועידה שיתקיים בגבעת
חביבה ביום חמישי 1 יוני 2000.לחינוך התיישבותי המינהל

גברי ברגיל מסר דווח על פגישה שנערכה ביום שישי 19.5 עם שר החינוך יוסי
שריד לטיפול בנושא. סוכם להמשיך במאבק הדורש לבטל את שנוי
הקריטריונים כפי שהוחלט במשרד החינוך.ברית התנועה הקיבוצית - דווח תקציבי והחלטות בנושא התזמורת
הקיבוצית

המזכירות מאשרת את הצעת מזכירות ברית התנועה הקיבוצית לגבי עבודת
התזמורת הכוללת את הסעיפים הבאים:

התזמורת הקיבוציתא. אשור התקציב המאוזן לעונת יולי 2000 - יולי 2001 כפי שהוצג בכפוף
לקיצוץ נוסף של 5% לצרכי ב.צ.מ.

ב. חיזוק הנהלת התזמורת כדי להבטיח פיקוח צמוד על ניהול התקציב לאורך
השנה.

ג. יתקיים דיון עם התק"ם לגבי הדרכים לכיסוי הגרעון שנוצר בחצי הראשון של
שנת 2000 בסך 450 אלף ש"ח.

ההצעה אושרה ברוב קולות ובהתנגדות של ארבעה.

תביעת קיבוץ עברון לפדיון מניות ניר שיתופי וחלוקתן לחברי
האגודה

סוכם להיפגש עם שיחת הקיבוץ בעברון עוד השבוע לקיום דיון דחוף בנושא., מזכיר הקבה"אגברי ברגילרשם:


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים