תק"ם תקציר ידיעות - 8.5.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 8.5.2000

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:8.5.2000תק"ם תקציר ידיעות -

רן כוחן - דובר תק"ם
קונגרס ציוני - ישראלי

יגאל צחור, הרכז החדש של הוועדה הפוליטית - רעיונית, יעמוד בראש
צירים חברי התק"ם, לקונגרס הציוני-ישראלי הראשון25משלחת של
שייערך בסוף חודש מאי, בבנייני האומה בירושלים. על כן החליטה
השבוע המזכירות הפעילה, במענה לפניית אורי גורדון, אורי אגמי ומשה
בן-עטר, מארגני הקונגרס וראשי המועצה הציונית בישראל.תרומה

מחשבים35בראשית השבוע התקיים בתק"ם טקס צנוע, שבמהלכו חולקו
אישיים למועדוני חניכי חברות הנוער בתנועה הקיבוצית (נעל"ה, עליית
הנוער, חניכי ה"אגודה לקידום החינוך"). הענקת השי התאפשרה הודות
אלף דולר שניתנה ע"י "קרן לסקי" משיקגו,80לתרומה מיוחדת בסך
והועברה למדור לקליטת נוער בתנועה הקיבוצית, באמצעות דוד לב
(גלאון), נציג הקרן בישראל. בנוסף למחשבים שחולקו ע"י פיני לויתן
(משמר השרון) ואורי בראל (ברקאי) לנציגי החניכים מכיתות י' וי"א,
הוענק גם תרמיל לציוד אישי לבוגרי כתות י"ב של חברות הנוער, ערב
גיוסם לצה"ל."2000"ברית פיקוח

המזכירות הפעילה אישרה השבוע הצטרפות התק"ם ל"ברית פיקוח
". בכך מצטרפת "אגודה שיתופית - תק"ם" לשורה של "מייסדים",2000
הכוללים את שתי התנועות הקיבוציות הנוספות וכן ארגוני הקניות
האזוריים. הקמת התאגיד החדש נועדה להבטיח את המשך קיומה של
"ברית פיקוח". לאחר ש"הברית" הקיימת נמצאת במשב משפטי של פירוק
מתמשך. עופר כהן (גדות), הרכז הכלכלי של התק"ם, מסר בישיבת
המזכירות כי לצד הקמת התאגיד החדש יימשכו מאמצי התנועות לשקם
את "ברית פיקוח" הקיימת ולהוציאה ממצב הפירוק שנכפה עליה.לקח, זיכרון ומופת

"במלחמתם על שמירת צלם האדם, בנחישותם להוביל קרב, כמעט חסר
סיכוי, לימדונו מורדי הגיטאות ולוחמי הפרטיזנים ביערות אירופה את
התקווה והאמונה בקדושת החיים והעם, ללקח זיכרון ומופת"- בדברים
אלה סיכם נתן טל, מזכיר התק"ם, את נאומו בפני אלפי באי עצרת
הזיכרון לשואה ולגבורה, שהתקיימה במוצאי יום הזיכרון לשואה
ולגבורה, באמפיתיאטרון של קיבוץ לוחמי הגיטאות". נתן סיפר גם כי
הוריו נתנו לו את שמו על שם בן משפחתו, נתן סמולאר ז"ל, שהיה מורה
בגטו ורשה והובל ביחד עם אשתו, בנו יחידו ותלמידיו, למשרפות
טרבלינקה.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים