תקציר ידיעות תק"מ - 24.4.2000
תקציר ידיעות תק"מ - 24.4.2000

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:24.4.2000תק"ם תקציר ידיעות -

רן כוחן - דובר תק"ם


סיוע ליישובי העימות

המזכירות הפעילה אישרה מסמך עקרונות לסיוע ליישובי קו העימות
בצפון. המסמך, שהוכן על-ידי עפר כהן, ניר מאיר וישי ארנון, כולל
שורה של תביעות שנועדו לחזק את ביטחונם הכלכלי-חברתי של
היישובים. בין הנקודות במסמך: ביטול קיצוץ מכסות המים בהר,
הגדלת מענקי נטיעה לנשירים, מכסות חלב לקיבוצים המבקשים לחדש
רפתות, הגדלת מענקי השקעה בתעשייה, פיתוח תיירות, בנייה
תקציבית, השקעה בתשתיות וטיפול בעומס החוב. המסמך יישלח
לוועדה לטיפול ביישובי העימות, שהוקמה במשרד ראש הממשלה.מתאם לצפון

ירון רם (מעגן-מיכאל, אל"מ מיל) נענה לפנייה לשמש כ"מתאם" מטעם
התנועות הקיבוציות בכל הנוגע ליישובי קו העימות בצפון. ירון יעסוק
בתיאומים הנדרשים בין משרדי הממשלה השונים, המועצות האזוריות,
הקיבוצים והתנועות. בתוקף תפקידו, יהיה ירון כפוף למזכירי התק"ם
והקבה"א.שיפור נוהל בחירה

המזכירות הפעילה דנה בנוהלי בחירת מזכיר התנועה, בעקבות דו"ח
ביקורת שהגישה עליזה ברנשטיין. בין יתר הלקחים שהופקו מהבחירות
האחרונות: התייצבות פעילה של מזכירות התנועה ועידוד קיום מערכת
בחירות דמוקרטית בכל הקיבוצים; קביעת יום הצבעה שיאפשר למרב
החברים להצביע; עדכון מתמשך ורצוף של "ספר הבוחרים"; היערכות
לקראת אפשרויות הצבעה באמצעים אלקטרוניים; נהלים פשוטים
וברורים לקיום מהלך בחירות תקין ביום ההצבעה. בדיון נטלה חלק נגה
בוטנסקי, שעמדה בראש ועדת הבחירות למזכיר התק"ם."אהדה"

אבי פסקל (בית-העמק), רכז "אהדה" (ארגון הורים לעזרה עצמית)
בתנועה הקיבוצית, דיווח השבוע לחברי הארגון כי במהלך איחוד
התנועות יעבור אהד"ה ממסגרת "הברית" לאגף החברה המשותף, שם
יפעל כעמותה נפרדת, שבראשה יעמוד ישי ארנון, הרכז המיועד של
האגף.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים