סיכום מזכירות הקבה"א - 26.3.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 26.3.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י
maz@tlv.kba.org.il26.3.2000ום מזכירות הקבה"א - תל-אביב סיכ
. סיכומים15.3.2000. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מתאריך 1דווחים .2אבו וילן מסר מידע על הדיונים בסיעת מרצ בנושא המשבר עם1.2
ש"ס. הובעה גם עמדת המזכירות הנותנת גיבוי מלא לשר החינוך יוסי
שריד וקוראת לרוה"מ לא להעמיד את מרצ עם הגב לקיר. עמדת
המזכירות היא שחשוב שמרצ תמשיך ותהייה חברה בממשלה.סיור לאורך קו הגבול הבינ"ל2000 לאפריל 11 המזכירות תקיים ב 2.2
עם לבנון בו תקבל דיווחים ממערכת הבטחון לגבי ההערכות לנסיגה
מלבנון, תפגש עם הקיבוצים בסביבה ותוודא שהם מקבלים את מלוא
הסיוע הנדרש.שנה90 נמסרה הודעה לגבי כוונת התנועות לרתום את חגיגות 2.3
שנה לתנועה הקיבוצית. תוכנית90לדגניה כדי לחגוג באופן רחב יותר
מפורטת יותר תוגש בהמשך.נמסר על הכוונה להקים צוות משותף למועצות, ארגונים איזוריים 3.3
והתנועות במטרה לבנות תכנית עבודה משותפת שתחלק את העבודה
בין הגופים השונים ותבטיח שיתוף פעולה מקסימלי לטובת הקיבוצים.בנושאלועידה. דיון בנושא הצעת ניר יצחק ועין דור 3
קיבוצי ההטלות:

התקיים דיון ראשוני בנושא. המזכירות החליטה להסמיך צוות מטעמה
שיפגש עם נציגים של קבוצת קיבוצי ההטלה במטרה להגיע להבנה
בנושא. הצוות יגבש לאחר הדיון המשותף את הצעת המזכירות לישיבת
לאפריל ואשר תדון בנושא.16המועצה שתתקיים ב-. הכנות למושב שני של הועידה:4

2000 ליוני 1סוכם לקיים את המושב השני של הועידה ביום חמישי ה-
בגבעת חביבה. סדר היום של הועידה יכלול מליאת פתיחה ודיון
פוליטי, דיון בנושא חזון לתנועה הקיבוצית ודיון ואשור ההצעות
השונות שעלו במושב הראשון של הועידה ולא הגיעו לידי סיכום.. המשך הדיון בנושא ותיקים בתהליכי השינוי בקיבוצים:5

התקבלו הערות להצעת הסיכום שהוגשה למזכירות וסוכם להעביר זאת
לעיון נוסף של הגורמים המטפלים בנושאים הקשורים לדיון זה ואז
להחזיר את הנושא לסיכום סופי במזכירות.רשם: גברי ברגילמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים