תק"ם תקציר ידיעות - 15.3.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 15.3.2000

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:15.3.2000תק"ם תקציר ידיעות -

רן כוחן - דובר תק"ם


יעוץ תקשורתי- פסק זמן

בראשית השבוע הודיע נתן טל על החלטתו להפסיק את ההתקשרות בין מזכירות
התק"ם לבין משרד "כהן-רימון" , לצורך מתן יעוץ תקשורתי. טל נימק את
החלטתו ברצונו לקחת פסק זמן במהלכו יגבשו מזכירי הקבה"א והתק"ם תפיסה
משותפת של מערך הייעוץ התקשורתי הנחוץ לשתי התנועות המתאחדות. עד אז
מבקש טל להיות משוחרר מהתחייבויות קודמות. החוזה עם בני כהן אמור
להסתיים במחצית החודש.איוש תפקידים

ההחלטה על איוש התפקידים המרכזיים ב"תנועה הקיבוצית" תיפול במהלך חודש
מרץ. על כך מסר נתן טל בישיבת המזכירות הפעילה. צוות בראשותם של מזכירי
התנועות ברגיל וטל, ידון בנושא. בכוונה להודיע לנוגעים בדבר, כבר בשלב זה,
על המשך או הפסקת פעילותם בתנועה. צעד זה בא לתת תוקף להחלטה
העקרונית שהתקבלה בזמנו, בדבר איוש כל תפקיד מרכזי בפעיל אחד בלבד,
י התנועות.מאחת משתעדיין כאןגלעוזחוה

בהמשך לידיעות שהתפרסמו בעיתונות על סיום תפקידה של חוה גלעוז כמנהלת
"קרן תק"ם" נמסרה הודעה במזכירות הפעילה, כי בהסכמת מעסיקיה החדשים ,
ממשרד רו"ח "פורר מנדולה" , תמשיך גלעוז בתפקידה בתק"ם עד פסח. צפוי כי
עד אז ימצא לה מחליף, לאחר שמכרז בעניין פורסם בימים האחרונים.התזמורת- עדיין לא סוגרים

השמועות על הפסקת פעילותה של התזמורת הקאמרית הקיבוצית הן חסרות
שחר. בשום פורום מחליט לא התקבלה החלטה בנדון. כך הודיע נתן טל . עם
זאת הביע טל דאגה מגידול החוב התזרימי והתקציבי של התזמורת והבטיח
לפעול , בכל הכלים האפשריים , למניעת האפשרות על סגירת פעילותה של
התזמורת.' חו"ל במחחילופי גברי

רמי צדפי (ניר אליהו) נכנס בימים אלו לתפקידו כגזבר מח' חו"ל ו"הבונים" דרור,
רמי החליף בתפקיד את דוד אדרי (קב' שילר) שסיים 4 שנות פעילות בתנועה
וחזר לקיבוצו לריכוז מח' המידע שם.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים