תק"ם תקציר ידיעות - 5.3.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 5.3.2000

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:5.3.2000תק"ם תקציר ידיעות -

רן כוחן


גברי ונתן מתחייבים לאיחוד מהירבישיבה המשותפת של מזכירויות התנועות שנערכה בראשית השבוע, שבו
(תק"ם), עלונתן טל (קבה"א) גברי ברגילוהצהירו המזכירים החדשים,
מחויבותם להשלים את איחוד התנועות בתוך פרק הזמן הקצר ביותר
האפשרי. כמו כן דווח בישיבה על ההתקדמות בהכנת התקציב המשותף
וגיבוש ההצעה לאיחוד הנכסים.המכללה לניהול קואופרטיבי, מנכ"לית אפעל, לבחוןלאילנה לפידותהמזכירות הפעילה נתנה "אור ירוק"
אפשרות להקמת מכללה לניהול קואופרטיבי באפעל, בשיתוף עם "מרכז
הקואופרציה" בישראל ועם אוניברסיטת לסטר באנגליה. הנושא יובא
שנית לדיון ולסיכום, לאחר שתוצג בפני המזכירות תוכנית פעולה מפורטת
והצעת תקציב.שיפור איכותיחידת הרכזים האזוריים בתק"ם קיימה במהלך החודש האחרון, שני
מפגשי למידה, בגעש ובשדות ים. במסגרת זו עסקו הרכזים בלימוד תהליכי
, מ"מכוןגדעון הדןהפעלה של "ציוותי שיפור איכות" בקיבוצים, בהנחיית
, רכז היחידה, מסר כי המפגשים המתוכנניםעוזי חגיהתקנים הישראלי".
הבאים יהיו משותפים ליחידות הרכזים האזוריות משתי התנועות.חינוך בגולןבהמשך להחלטת המזכירות הפעילה על חיזוק הפעילות התנועתית בקיבוצי
רמת הגולן, התקיימה בימים אלה ישיבה משותפת של נציגי המדורים
יונההשונים במח' החינוך התנועתית עם ציוותי החינוך בקיבוצי רמה"ג.
, רכזת המחלקה, דיווחה כי מחלקתה נערכת לתוכנית עבודהפריטל
מקיפה בקיבוצי הרמה, לאור הצרכים השונים והבקשות שהועלו במהלך
הישיבה.מחפשים: משימות לאומיותחט' הגינ"ה (תק"ם) ובינ"ה (אפעל( חברו יחד, לקיים בימים הקרובים, יום
עיון למזכירויות תנועות הנוער, לפעילי חינוך ונוער ולמנהלי בתי ספר
קיבוציים, סביב שאלת המשימות הלאומיות הניצבות כיום בפני בני קיבוץ

ובוגרי תנועות הנוער. ביום עיון זה ייקחו חלק, בין היתר, קצין חינוך ראשי
בצה"ל, ראשי ערי פיתוח וראש אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון.


[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים