סיכום מזכירות הקבה"א - 20.2.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 20.2.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י20.2.2000ום מזכירות הקבה"א - תל-אביב סיכ
עבודת הרכזים

התקיים דיון על עבודת הרכזים האזוריים ומדיניות התנועה בנושא לווי הקיבוצים
בהיבטים השונים. הועלו נושאים שונים הקשורים לנושא וסוכם להמשיך את
הדיון ולסכמו בישיבת המזכירות הבאה.מוזיאון הפלמ"ח - בקור

המזכירות קיימה ביקור במוזיאון הפלמ"ח אשר אמור להיפתח לקהל הרחב בעוד
כחודש וחצי. הביקור היה מאלף ואי אפשר היה שלא להתפעל מהמפעל המוצלח
שהוקם במקום במטרה לשמר את העבר ולהנחילו לקהל הרחב בדרכים
המודרניות ביותר הקיימות. לסיכום הביקור הובעה משאלה של העמותה
האחראית לבניית האתר שהתנועה הקיבוצית תמצא דרך לקחת חלק בתרומות
לבניית המקום. סוכם להמשיך ולברר את הנושא.רשם: גברי ברגיל


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים