אושר מינויו של נתן טל למזכ"ל התק"מ, דובר התק"ם - 10.2.2000
אושר מינויו של נתן טל למזכ"ל התק"מ, דובר התק"ם - 10.2.2000

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:


10 לפברואר 2000

מאת: רן כוחן

הודעה לתקשורתאושר מינויו של נתן טל למזכ"ל התק"ממרכז תק"מ אישר היום, פה אחד, את בחירתו של נתן טל (שפיים), למזכ"ל
התק"מ לארבע השנים הקרובות. נתן טל (54), ייכנס לתפקידו בראשית החודש
הבא, לאחר תקופת חפיפה עם דובי הלמן, המזכיר היוצא.אישור מרכז התק"מ נועד לתת למינוי תוקף פורמלי, לאחר שנתן טל זכה
בתמיכת 51% מחברי התק"מ, בבחירות אישיות, שהתקיימו לפני עשרה ימים
בכל קיבוצי התנועה. יונה פריטל (מעלה החמישה), שהתמודדה מול טל, זכתה
לתמיכת 4% מכלל הבוחרים.עם השלמת איחוד התנועות בין התק"מ והקיבוץ הארצי, מהלך הצפוי להסתיים
בחודשיים הקרובים, יעמדו בראש 250 קיבוצי התנועה החדשה, לתקופת 4
השנים הקרובות, שני מזכירים: נתן טל מהתק"מ וגברי ברגיל מהקיבוץ הארצי.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים