מבזק מזכירות - 18/10/98
מבזק מזכירות - 18/10/98
מבזק מזכירות הקבה"א
18/10/98

1 - דיווחים
נעל"ה - נמסר על בג"צ נעל"ה, שיוכרע בבית המשפט ב27.9.98- ועל
המגעים עם משרד החינוך למציאת פשרה שתבטיח את החזרת 15% מסל ההוצאות
שקוצצו.

סיור האחזויות - נמסר על סיור האחזויות נח"ל עתידיות לאורך הקו
הירוק, בשטח שבין יתיר לבית גוברין. בסיור השתתפו מזכירי התנועות
ורכזי תנועות הנוער והוא נערך ע"י משרד הבטחון. לקבה"א 4 קיבוצים
באזור ולכל החלטה בנושא - השפעה על עתידם.

כישור/כישורית - נמסר על המו"מ להקמת כישורית ולשיתוף פעולה בין
כפר החריגים והקיבוץ. הנושא יובא לאישור צוות המו"מ בסוף החודש
ולאחריו לאישור המזכירות.

הסדר הקיבוצים - נמסר דו"ח על הצעת ההסדר הפיננסי לקיבוצי הנדל"ן
במקום ההסדר הקרקעי. ניתנה אורכה של שבועיים לגיבוש פתרון בנושא.
במידה ולא תהיה התקדמות ותימשך הסחבת מצד האוצר - יישקלו צעדים
חדשים - באחריות המחלקות כלכלה והמשפטית.

יוזמה משותפת עם הרפורמים והקונסרבטיבים - נמסר על סידרת פגישות
שנערכו בין הנהגות התנועות הקיבוציות וראשי הרפורמים והקונסרבטיבים
בארץ ובחו"ל. במהלך עצרת הפדרציות מארה"ב בנובמבר תוצג תכנית עבודה
משותפת לכל הגורמים שעיקריה: גיבוש אמנה חברתית משותפת, פרוייקטים
עם יהדות התפוצות בקיבוצים ובניית תכנית לימודית לבני הנוער במרכזים
של התנועות הקיבוציות בנושאי פלורליזם, דמוקרטיה וקבלת האחר.

קבוצות מיקוד - נמסר על עריכת מספר קבוצות מיקוד בקיבוצים ע"י המכון
לחקר הקיבוץ בנושאי עומק: היחס לערכי הקיבוץ, היחס לשינויים, יחסי
קיבוץ תנועה וכו'. סיום המחקר תוך כחודשיים והוא ישמש כחומר רקע
לבניית תכנית העבודה השנתית.


2 - ספרית פועלים והוצאת הקיבוץ המאוחד - איחוד אפשרי
אבו וילן ואברי דביר מסרו פרטים על מו"מ לשיתוף פעולה עתידי בין
ספרית פועלים והוצאת הקיבוץ המאוחד. המזכירות אישרה המגמה המסתמנת.
המו"מ ינוהל ע"י הדירקטוריון, בליווי הריכוז הכלכלי. הנושא יוחזר
למזכירות בגמר התהליכים.

3 - תכנית עבודה לשנת 1999 - דיון אסטרטגי ראשוני
בפני המזכירות הונחה רשימת יעדים שהוכנה ע"י מזכיר הקבה"א בשיתוף
רכזי התחומים. עיקרה - הגדרת העיסוקים העיקריים של התנועה: ליווי
תהליכי השינוי, פעולה בחברה הישראלית, נושאים כלכליים, חברתיים
ושאלות מערכתיות.

סוכם על קביעת סדר עדיפויות ובניית תכנית עבודה, שתגובה בתכנית
תקציבית.
תכנית העבודה תשים דגש עיקרי על בניית הביטחון האישי והקיבוצי,
צמיחה כלכלית ודמוגרפית, מתן מענה משפטי לנושאים השונים ועוד.

הנושא יובא לדיון נוסף במזכירות ולאחריה במועצה.

לתגובות:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים