מבזק מזכירות הקבה"א, 18.7.99
מבזק מזכירות הקבה"א, 18.7.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

מזכירות הקבה"א
18.7.99. דיווחים1

- נמסר דיווח על מצבם של שלושה קיבוצים במשבר והעזרה התנועתיתמצב קיבוצים
הניתנת לכל אחד מהם.- נמסר מידע על מדרשת רופין והמגעים המתנהלים למציאתמדרשת רופין וניר שיתופי
שותף אסטרטגי. כמו כן נמסר על הסיכומים הסופיים בניר שיתופי בנושא הסדר הנכסים.
סוכם לקיים דיון במזכירות על שני הנושאים בישיבה הבאה.- דווח על תחילת הפעילות של הזרם השיתופי והאמצעים שמעמידהזרם השיתופי
הקבה"א לרשותו. סוכם על פנייה לזרם לקבוע מיקומו באחד ממרכזי התנועות או באחד
המרכזים הרעיוניים.- נמסר על עיקרי התפתחויות בתחום הרחבת הממשלה והתיק הנוסף שעשוידו"ח פוליטי
להימסר למרצ.- אברי דביר דיווח על ביצוע ההסדר המשלים ב- 4 קיבוצים ראשונים -הסדר הקיבוצים
עין השופט, כרם שלום, גלאון ולהבות חביבה. קיימות מספר בעיות טכניות, המקשות על
קצב ההתקדמות. ננסה לטפל בהן למען זירוז התהליך ככל הניתן.. צוות הועידה3

יהודה מרלא, רכז צוות הועידה, הציג בקריאה ראשונה את הרכב צוות ההיגוי הרחב של
הועידה ובתוכו הצוות הביצועי. סוכם להביא ההרכב לאישור סופי בעוד שבועיים.. סיכום כנסי שינוי תקנון הקיבוץ4

בפני המזכירות הוצגו הפרוטוקולים של 4 הכנסים האזוריים, שדנו בנושא שינוי תקנון
הקיבוץ - הפרק הרדום - מעבר מקיבוץ ללא קיבוץ.

המזכירות שמעה את עיקרי סיכומי הצוות המקצועי שדן בנושא לאחר הכנסים: התחלת
הטיפול עם רשויות המדינה לבדיקת ישימות, הגדרת הסעיפים המפעילים את התקנון הרדום
וניסוח תקנון העזיבה הקשור לנושא. לאחר גמר הדיונים בצוות המקצועי ובצוות ההיגוי
תחזור המזכירות לעסוק בנושא.. רישום דירות על שם החברים - הצעת קיבוץ שובל5

קיבוץ שובל דן תקופה ארוכה בנושא רישום הדירות על שם החברים. לאחרונה נבחר צוות
רחב שמטרתו לגבש העקרונות לביצוע. הקיבוץ פנה לתנועה להשתלב בדיונים.

המזכירות שמעה סקירה על מעורבות התנועה בנושא. הסקירה כללה את חוות הדעת
המשפטיות שהתקבלו בשנה האחרונה ועל פיהן ההסתברות להוצאת חבר קיבוץ מדירתו
זעירה, אם בכלל, וכן על המצב המשפטי-הקרקעי העקרוני, שבו פעולת רישום הדירות על
שם החברים מביאה אוטומטית לביטול חוזה החכירה לדורות על משבצת הקרקע כולה.

בסיום הדיון התקבלה ההחלטה הבאה:

הקבה"א ישולב בדיוני צוות קיבוץ שובל באמצעות נציגי תחום כלכלה, המחלקה המשפטית
ורכזת האזור. נציגי הצוות יהיו שותפים ללימוד הנושא ויציגו העמדות התנועתיות שגובשו
בצוותים שהוקמו בנושא הבטחון האישי.. המדור לשויון בין המינים6

בפני המזכירות הועלתה בקשה לאיוש המישרה במדור לשויון בין המינים. סוכם כי הנושא
כולו יוסדר במסגרת המיבנה של התנועה החדשה עם התק"ם. עד אז ייקבע מחזיק/ת תיק
זמני/ת מתוך מאגר הפעילים/ות הקיימים.jud@kba.org.il


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים