מבזק מזכירות הקבה"א - 17.10.99
מבזק מזכירות הקבה"א - 17.10.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י17.10.99מזכירות הקבה"א3.10.99 מישיבת המזכירות הקודמת - . אושר פרוטוקול1

14.11.99 סדר יום מועצת הקבה"א .2
אושר סדר היום למועצת הקבה"א
קריאה ראשונה2000 א. אישור תקציב הקבה"א -
ב. סיכום הבחירות למזכיר הקבה"א
לקראת ועידת תנובה. ג
25.11 ד. ועידת הקבה"א
ה. דיון פוליטי - לבנון.


דיווחים.3
ועידת מרצ
וההכנות לקראתה - מפקד2000 נמסרו פרטים על קיום ועידת מרצ באפריל
חברים, קביעת מס חבר ומדד יצוג למוסדות השונים.

- קרקעות
נמסר מידע על פגישות שנערכו בנושא עיגון זכויות החקלאים בקרקע, ועבודת
המטה הנערכת בימים אלה לצורך קידומו במסגרת הממשלה הנוכחית.

ועידת הקבה"א
יהודה מרלא רכז צוות הועידה, הציג את לוח הזמנים של יום הועידה, והתהליך
המכין.

מצב קיבוצים
נמסרו פרטים על התפתחויות בשורת קיבוצים.

קואופרציה
אברי דביר דיווח על פגישה של ארגון העבודה של האו"ם לתיאום מיזמים
משותפים בעזה בין ישראל לפלשתינאים.

זכות מולדת
אבו וילן מסר על הקמת מנהלת פרויקט לתקם ולקבה"א בנושא השתתפות
"זכות מולדת" . עמרם ירושלם (פלמחים) ירכז צוות(birth rightבפרויקט (
הפעולה בנושא.

תנובה
דווח על שורת פגישות ופעולות בנושא תנובה בנסיון לגבש עמדה מוסכמת
ביגור.17.11.99לקראת הועידה שתתקיים ב-

99 ותחזית 98. סיכומי גביית מיסים 4
98מוטל בוגומולסקי - גזבר התנועה, הציג את סיכומי גביית המיסים לשנת
.99ותחזית הגביה לשנת
כללית - התקציב עובד בהתאם לתיכנון. עם מספר קיבוצים הגענו להסדרים
פרטניים לפריסת חובות.
סוכם על המשך מדיניות הגביה הנוכחית, כולל במהלך ההתארגנות לאיחוד
התנועות. הובעו שבחים לעבודת הגזבר ומערך גיוס הכספים.

רשם אבו וילן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים