מבזק מזכירות - 15/11/98
מבזק מזכירות - 15/11/98
מבזק מזכירות הקיבוץ הארצי
ישיבה משותפת עם מזכירות התק"ם
15/11/98

1 - דיווחים
הסדר הקיבוצים
אבו וילן מסר על המו"מ המתנהל עם האוצר על ההסדר הפיננסי שיחליף
את ההסדר הקרקעי בקיבוצי הנדל"ן. הכוונה לסיים הנושא עד סוף שנת
.1998

צוותי המו"מ להכנת איחוד התנועות
רן כוחן, מתאם צוותי המו"מ מטעם התק"ם, דיווח על תחילת עבודת הצוותים.
עד עתה התכנסו לישיבת עבודה ראשונה 8 מתוך 11 הצוותים.3 הצוותים
האחרים יתכנסו בזמן הקרוב.


2 - צמיחה דמוגרפית
נערך דיון רב היקף בנושא הצמיחה הדמוגרפית. נבחנו גורמי הצמיחה
הדמוגרפית העיקריים - קליטת בני קיבוץ, גרעינים מהארץ ומחו"ל, קליטת
משפחות, אולפנים ויוזמות נוספות ונדונו החסמים השונים לקליטה בקיבוצים.

עיקר הדיון התמקד במשמעות הצמיחה הדמוגרפית לעתיד התפתחות הקיבוץ
והצורך בגידול ופתיחת הקיבוץ, כתנאי הכרחי לקיום. הוצגו מספר חלופות
אפשריות.
בדיון השתתפו כ 20 חברים ובסיומו הוחלט:

א - התנועות הקיבוציות יעסקו בנושא הדמוגרפי כיעד מרכזי בשנת 1999.


ב - צוות בינתחומי, בריכוזו של ישי ארנון ובהשתתפות- רן כוחן,
תיאו קמינר, יוסי בן שאול, ניתאי קרן, עופר כהן, אברי דביר, יעל
עופר וסיגל מורן - יבחון החלופות השונות שהועלו בדיון ויגבש תכנית
עבודה בנושא.

ג - הדיון בנושא דו"ח הביקורת על מחלקת הקליטה המשותפת ועל בית
ראשון במולדת ייערך בצוות מצומצם, מזכירי התנועות, רכזי תחום חברה
וחברי המחלקות המבוקרות.

1 - דיווחים
הסדר הקיבוצים
אבו וילן מסר על המו"מ המתנהל עם האוצר על ההסדר הפיננסי שיחליף
את ההסדר הקרקעי בקיבוצי הנדל"ן. הכוונה לסיים הנושא עד סוף שנת
.1998

צוותי המו"מ להכנת איחוד התנועות
רן כוחן, מתאם צוותי המו"מ מטעם התק"ם, דיווח על תחילת עבודת הצוותים.
עד עתה התכנסו לישיבת עבודה ראשונה 8 מתוך 11 הצוותים.3 הצוותים
האחרים יתכנסו בזמן הקרוב.


2 - צמיחה דמוגרפית
נערך דיון רב היקף בנושא הצמיחה הדמוגרפית. נבחנו גורמי הצמיחה
הדמוגרפית העיקריים - קליטת בני קיבוץ, גרעינים מהארץ ומחו"ל, קליטת
משפחות, אולפנים ויוזמות נוספות ונדונו החסמים השונים לקליטה בקיבוצים.

עיקר הדיון התמקד במשמעות הצמיחה הדמוגרפית לעתיד התפתחות הקיבוץ
והצורך בגידול ופתיחת הקיבוץ, כתנאי הכרחי לקיום. הוצגו מספר חלופות
אפשריות.
בדיון השתתפו כ 20 חברים ובסיומו הוחלט:

א - התנועות הקיבוציות יעסקו בנושא הדמוגרפי כיעד מרכזי בשנת 1999.


ב - צוות בינתחומי, בריכוזו של ישי ארנון ובהשתתפות- רן כוחן,
תיאו קמינר, יוסי בן שאול, ניתאי קרן, עופר כהן, אברי דביר, יעל
עופר וסיגל מורן - יבחון החלופות השונות שהועלו בדיון ויגבש תכנית
עבודה בנושא.

ג - הדיון בנושא דו"ח הביקורת על מחלקת הקליטה המשותפת ועל בית
ראשון במולדת ייערך בצוות מצומצם, מזכירי התנועות, רכזי תחום חברה
וחברי המחלקות המבוקרות.


אפשר לשלוח מכתב בדואר אלקטרונטי עבור
מזכירות הקבה"א


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים