פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 23 מ-18.12.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ב כסלו תשע"ב, 18.12.2011

(ישיבה 23/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, איתי מרגלית, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, ח"כ שי חרמש, אלון שוסטר, אילנה קיפר.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.     אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (22/2011) מיום א' 4.12.11.

ב.     בעקבות ישיבת מועצת התנועה 15.12.11.

ג.      לקראת ועידת התנועה - דיווח.

ד.     סיכום עבודתה של רבקה וילנד באגף החברה.

ה.    פעילות התנועה עם צעירים - הצעתו של חגי רזניק (צורפה להזמנה).

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול המזכירות מיום 4.12.11 אושר.

ב.      המזכירות ברכה את חגי רזניק לרגל נישואיו.

ג.       המזכירות שמעה דיווח מפיו של ניר מאיר על בתו, קצינה בצה"ל, שחוותה אישית ניסיון ל"הדרת נשים" בתחבורה הציבורית. על בקשתו של ניר כי התנועה תביע עמדה בנושא הוזכר למשתתפי הישיבה, כי את עמדתה הביקורתית של התנועה הקיבוצית לגבי הדרת נשים במרחב הציבורי השמיע המזכיר בפתיחת דבריו במועצת התנועה.

ד.      דווח למזכירות, כי במועצת התנועה שדנה בתכנית העבודה ובתקציב יוצגו 80 קיבוצים על ידי 102 צירים, כשבמועצת התנועה שדנה בפנסיה יוצגו 130 קיבוצים על ידי 233 צירים.

ה.      מטעם צוות הועידה דווח עמיקם על מתכונת הועידה הנמצאת בשלבי ארגון.
בפתיחת הועידה אמורים לשאת דברים שני חברים חדשים שחזרו והתקבלו לקיבוץ.
נושא דבריהם יהיה "למה חזרתי - למה קיבוץ".
לאחר הפתיחה ובחירת נשיאות הועידה יתפזרו המשתתפים לחוגי דיון.
עם תום חוגי הדיון, לאחר ארוחת הצהרים והופעה אמנותית כ"אתנחתא תרבותית" יתכנסו הצירים למליאה בה יישאו דברים שני דוברים שהנושא הכללי של דבריהם יהיה "עמדת התנועה הקיבוצית לגבי החברה הישראלית ומקומו של הקיבוץ כגורם משפיע".
הועידה תינעל בסיכומים שיוצעו להחלטה על ידי הועדה המתמדת על סמך ההצעות שתגענה מן החוגים השונים.

ו.         המזכירות קבלה דיווח מפורט על פעילות אגף החברה ב-9 שנות כהונתה של רבקה וילנד כרכזת האגף.
המזכירות הביעה את הערכתה הרבה לאגף החברה כולו, אשר בריכוזה של רבקה עסק במגוון נושאים ובהם גם כאלה שעוררו מחלוקות לא פשוטות.
רבקה גם ריכזה את צוות הפנסיה ואת גיבושו של המסמך שהוגש למועצה ע"י המזכירות וזכה בתמיכה גדולה, אנו רואים בכך הישג חשוב שרבקה נטלה בו חלק מרכזי וגם על כך נתונה לה תודתנו.

ז.       המזכירות קיימה דיון ראשון בתכניתו של חגי רזניק לבניה ולחיזוק קשרי התנועה אל צעירי הקיבוצים. וסכמה כי צוות מצומצם יבחן את הרעיונות שהופיעו בדף, אשר חולק לחברי המזכירות, ועל סמך בחינה זו יציע תכנית מעשית שיהיה בה ביטוי מעשי קונקרטי לרעיונות שהופיעו בתכנית.
הצוות שימשיך לטפל בנושא:
חגי רזניק, אבי אהרונסון, ניר מאיר, סמדר סיני, יואל מרשק ומאיה שפיר.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

הצעת חגי רזניק לפעילות התנועה עם צעירים
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 22 מ-4.12.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים