פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 22 מ-4.12.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ח' כסלו תשע"ב, 4.12.2011

(ישיבה 22/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, גורית שמר, יואל מרשק, מאיה שפיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איתי מרגלית, אלון שוסטר, אילנה קיפר,חגי רזניק, ניר מאיר, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: יואב מרגלית, מולי אקשטין, אירית בר-נתן.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (21/2011) מיום 20.11.11

ב.      2 שאילתות של יואל מרשק (מפורטות בסדר היום)

ג.       דיווח - אתר הקיבוצים - אירית בר נתן.

ד.      דיווח של מחלקת שנת שירות באגף המשימות (יואל מרשק, מולי אקשטין)

 

החלטות

 

א.      פרוטוקול המזכירות מיום 20.11.11 אושר.

ב.      בתשובה על שתי השאילתות של יואל מרשק מסרו מזכיר התנועה ועמיקם אסם (תכנון ומידע) את הדברים הבאים:
באשר לבקשת חבר לקבל את תמלול המועצה
(הדפים בהם כתובים הדברים שנאמרו על ידי הדוברים השונים, אשר נהוג להקליטם ולשמרם בארכיון):

(1). פרוטוקול מועצת התנועה נשלח כסדרו לכל הצירים ולכל הנהלות הקיבוצים.
הפרוטוקול כולל כנדרש את סדר היום ואת ההחלטות.

(2). הפרוטוקול כפוף לאישור המועצה הבאה ובין לבין מתקבלות הערות, שבמידה ויש בהן שינוי של הפרוטוקול הן עומדות לאישור המועצה במסגרת אישור הפרוטוקול.

(3). "תמלול" המועצה הכולל הקלטת הדברים וצילום וידאו רצוף של הדוברים נעשה לצורך פנימי של האחראי לכתיבת הפרוטוקול. תמלול זה אינו להפצה.

(4). אם מבקש מישהו - ציר מועצה או חבר אחד הקיבוצים לעיין בתמלול לצורך וידוא פרטים אלה או אחרים - אין מניעה לאפשר לו זאת.

באשר לריכוז והפצה של שמות צירי הקיבוצים שיסכימו לכך - כפי שסוכם בישיבת מזכירות שדנה בבקשות של חברים שונים "לקבל את רשימת צירי הקיבוצים למועצה".

(1)   אכן הייתה כוונה לפנות לכל הקיבוצים בבקשה כי ישלחו לתנועה את שמות הצירים, אשר מוכנים כי שמותיהם יפורסמו (גם ללא כתובות הדוא"ל שלהם).

(2)   תוך כדי הטיפול בנושא התקבלו כמה הבהרות, אשר הביאו אותנו לעצור את המהלך.

(3)   ככלל הובהר לנו, כי חברי המועצה הם הקיבוצים, והצירים הם רק שלוחיהם.

(4)   אין מניעה, על כן, לקבל את שמות הקיבוצים המשתתפים במושב זה או אחר של המועצה.

(5)   קבלת שמות צירים של קיבוץ מן הראוי שתיעשה, על כן, על ידי פניה ישירה של המבקש אל הקיבוץ, שאת שמות ציריו הוא מעונין לדעת.

(6)   כל שיח בעניני סדר היום או כל נושא אשר עומד או אמור לעלות לדיון או להצבעה במועצה – חייב להתקיים ישירות עם הקיבוץ ולא עם ציריו, שכן אלה מחויבים לייצג במועצה את עמדת הקיבוץ שהם נשלחו מטעמו.

(7)   הואיל וכך מתברר כי אין טעם באיסוף מרכזי של שמות הצירים וגם אין מקום להליך לפיו לפי בקשת אדם זה או אחר הוא יקבל את רשימת צירי הקיבוצים ישירות מן התנועה.

(8)   החלטת המזכירות לאסוף את השמות הייתה מכל בחינה שהיא רק הנחיה טכנית. כאשר התבררו המגבלות השונות לא ראינו טעם להביא את הנושא למזכירות בשנית רק כדי להחליט כי איסוף השמות לא יתבצע, שכן זכותו של כל חבר לבקש מן הקיבוץ את השמות בעצמו – קיימת כמקודם.

 

ג.       המזכירות קבלה ורשמה לפניה את הדיווח המפורט של אירית בר נתן על פעילות אתר הקיבוצים, שתמציתו כדלקמן:
אתר הקיבוצים משמש כשופר של התנועה כלפי פנים וכלפי חוץ.
כלפי פנים - חברי הקיבוצים וההנהלות, כלפי חוץ - כל מי שמתעניין או מגיע דרך מילות חיפוש.
50% מהגולשים לאתר
גולשים אליו ישירות אבל 35% מגיעים אליו דרך מנועי חיפוש ו-15% דרך קישורים באתרים אחרים.
בדפי האתר צופים מעל 2 מליון אנשים בחודש.
רוב הגולשים הם מישראל אבל ישנם גם כמה מאות גולשים מכל רחבי העולם אפילו מארצות רחוקות או עוינות לישראל.
באתר יש לכל אגף ומחלקה מקום משלו
שבו מתפרסמים דיווחים על פעילות המחלקה ועדכונים שוטפים.
באתר ישנם גם אתרי משנה
הקשורים לתנועה הקיבוצית כמו איגוד התעשיה ואתרים שהם פרי יצירה קיבוצית כמו אתר הסיפורים.
בשנה הבאה יעבור האתר מתיחת
פנים (שינוי עיצובי קל) יתווספו שני אתרים חדשים הקשורים לתנועה: אתר המוקדש לנופלי הקיבוצים (עפ"י הרשימות של האנדרטה ביער הקיבוצים) ואתר המוקדש לשירה ע(א)ובדת - שירים, לחנים ועוד שנוצרו במרוצת הדורות בתנועה הקיבוצית.

ד.      המזכירות קבלה ורשמה לפניה את הדיווח הנרחב על פעילות אגף המשימות בארגון ובניהול של קבוצת בוגרי י"ב בבתי הספר ההתיישבותיים (קיבוצים, מושבים ואחרים) היוצאת לשנת שירות - וזאת על בסיס הנתונים המפורטים להלן:
מספר בני הקיבוצים שיצאו בספטמבר 2011 לשנת השירות
מתוך מחזור של 1,300 בני קיבוצים הלומדים בבתי הספר של ההתיישבות העובדת הינו 520 לפי החלוקה הבאה: 380 דרך אגף המשימות, 40 לנוע"ל, 20 למחנוע"ל, 50 לשוה"צ, 30 למכינות הקדם צבאיות.
סך כל תלמידי י"ב
ב-35 בתי הספר של ההתיישבות מגיע ל-4000.
פעילות מתנדבי שנת השירות במסגרת אגף המשימות של התק"צ
מתפרשת על 92 משימות שונות. הפעילות מתאפיינת בסיוע לקבוצות חלשות - כפרי נוער, פנימיות, קבוצות נוער בסיכון, נערים ונערות בעלי צרכים מיוחדים ועוד. כמה מן הפעילויות מביאות את מתנדבי שנת השירות למגע גם עם אוכלוסיה ערבית (למשל - ביפו - ויש עוד).
בין המשימות נכללת גם יציאה לשנת עבודה
בקיבוצים קטנים מעוטי אוכלוסין (לדוגמה - לוטן, סמר, כרם שלום).
מעסיקיהם של מתנדבי שנת השירות
הם בדרך כלל עמותות ("החברה האזרחית") והמתנדבים מקבלים במקום פעילותם מגורים, כלכלה, דמי כיס ודמי נסיעה.
כלל ההוצאות של בן/בת בשנת השירות
עובר את הסכום שהם מקבלים ואכן חלק מהוצאות אלה באות על חשבון ההורים.
פעילות מרכזית שתכליתה בין השאר עידוד היציאה לשנת שירות
היא מסע האופנים העומד להתקיים בקרוב. (כולל ירידה במעלה העקרבים).
מטרות "מסע האופנים":

עידוד שרות משמעותי בצה"ל, הליכה לפיקוד ולשנת שרות.
סיור באזור ארץ בלתי נודע.
להכיר משימות בחברה הישראלית.
לפגוש אנשים שונים המייצגים נושאים ותחומי פעילות שונים בחברה הישראלית.
במסע י"ב ניתנת הזדמנות גם לאנשי תנועות הנוער להציג את העבודה בתנועה כיעד אפשרי לשנת שירות מאתגרת.
במהלך שנת השירות
מקיים אגף המשימות 3 ימי עיון ארציים ושני האחראים באגף לנושא שנת השירות (מולי ועמליה) מלווים את הקבוצות במקומותיהן במהלך השנה.
לשנת 2012 מתכנן האגף
קידום שיתוף הפעולה עם תנועת המושבים, כשהכוונה היא להגיע להסכמה על תוספת פעיל שיעבוד באגף בנושא זה ובמימון תנועת המושבים.
תוצאת לוואי אפשרית של מהלך זה
- תוספת של 250 בנות למכסת יוצאי שנת השירות.
הערות חברי המזכירות
על הדו"ח שנמסר הסתכמו בהערכה חיובית מאד לעצם הפעילות, ובקשה לדעת יותר על המשימות השונות ועל התרומה שיש למתנדבי שנת השירות לביצוען המיטבי.
בין השאר הוצגה בדיון
עובדת הירידה של מעמד תנועות הנוער כנושא מרכזי לפעילות מתנדבי שנת השירות עד כדי כך שהיציאה לתנועות הנוער אינה קשורה עוד ישירות לפעילות אגף המשימות כפי שזה היה בעבר.
כמו כן נאמר,
כי עם כל ההערכה לרצון המובן להגדיל את מספר בני הקיבוצים היוצאים לשנת שירות, אי אפשר לעשות פעילות הכנה נפרדת לבני הקיבוצים בבתי הספר המשותפים.
עידוד בני ובנות הקיבוצים לצאת לשנת שירות
חייב להתבסס גם על פעולה של מדריכי חברות הנעורים בקיבוצים עצמם.
באשר לאפשרויות של שיתוף פעולה עם תנועת המושבים
וכל הנובע מכך לגבי הגיוס והמימון - נושא זה יתברר בקשר ישיר בין מזכירי התנועות.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 21 מ-20.11.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים