פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 21 מ-20.11.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ג מר חשון תשע"ב, 20.11.2011

(ישיבה 21/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, איתי מרגלית, גורית שמר, יואל מרשק, מאיה שפיר, סמדר כ"ץ, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אבו וילן, אלון שוסטר, חגי רזניק, ניר מאיר, ,סמדר סיני, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: רו"ח אלי בירנבאום, נמרוד אפורי (רכז מסים)

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (20/2011) מיום 23.10.11

ב.      אישור מאזן התנועה הקיבוצית אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.

ג.       תכנית התנועה ל-2012.

ד.      תקציב 2012.

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול המזכירות מיום 23.10.11 אושר.

ב.      שאילתה (איתי מרגלית) "האם התנועה הקיבוצית מצטרפת למאבק למען שחרור פולרד?"
תשובה: הנושא יבוא לישיבת המזכירות אם וכאשר יגיעו אלינו נתונים ברורים ותעמוד לדיון הצעה קונקרטית.

ג.       המזכירות אישרה את מאזן התנועה הקיבוצית לשנת 2010.

ד.      המזכירות קבלה בברכה את הצטרפותה של מאיה שפיר כנציגת המטה השיתופי במזכירות התנועה.

ה.      המזכירות דנה בתכנית העבודה של התנועה ל-2012 כפי שקוצרה ונוסחה מחדש לאחר כנס הפעילים שהתקיים ביום ד' 16.11.11.
הדיון הסתכם בהנחיה
למציעי הנוסח המעודכן (מרקי, עמיקם) לשלב בדף האמור להישלח לצירי מועצת התנועה את ההערות (המפורטות להלן) שנשמעו בדיון.

 

(1)         בסעיף הפנסיה להסתפק בקביעה כי המזכירות תפעל לקידום הטיפול בפנסיה בקיבוצים בהתאם להחלטות שהתקבלו במועצה.

(2)         חייבים להבליט את נושא החינוך.

(3)         חייבים להזכיר את שיתוף הפעולה החיוני בין התנועה לאזורים.

(4)         יש לשלב התייחסות לנושא הרווחה של האדם המבוגר בקיבוץ.

(5)         חשוב להזכיר בסעיף הצמיחה הדמוגרפית את נושא שילוב הקהילות.

(6)         יש להחליף את הביטוי "צבע עור" ב"גזע".

(7)         רצוי לשנות את נוסח הסעיף העוסק בפעילות החברתית והחינוך, כך שנושא החינוך יופיע בקדמת הסעיף.

(8)         רצוי להעלות לראש הרשימה את נושא הצמיחה הדמוגרפית, פיתוח חברה, תרבות וחינוך ואת ייצוג הקיבוצים בפני המוסדות כתפקיד של התנועה.

(9)         באשר לניסוח "תעודת זהות קיבוצית" לעת הזאת" נחלקו הדוברים בין מי שחשב, שזה ענינו של כל קיבוץ לעצמו לבין מי שהדגיש כי זה צורך כלל תנועתי וטוב שהנושא עולה לוועידה הקרובה (ומוזכר כחלק מתכנית העבודה של התנועה ל-2012).

 

ו.         המזכירות אשרה את הצעת התקציב בידיעה כי מדובר בתקציב מאוזן ובצד התקדמות כללית בנושא המיסוי הוסכם על הסדר עם קיבוצי ההטלות וישנה גם השתתפות של גורמי חוץ בתקציב.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 20 מ-23.10.2011
הצעה לתכנית עבודה לשנת 2012
הצעת תקציב ל-2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים