פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 20 מ-23.10.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ה תשרי תשע"ב, 23.10.2011

(ישיבה 20/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אפרים שפירא, מרקי לוי, אבי אהרונסון, אודי פלד, איתי מרגלית, יואל מרשק, ניר מאיר, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אבו וילן, אילנה קיפר, איל רייז, אלון שוסטר, אמרי רון, גורית שמר, חגי רזניק, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: רני טריינין, יוחנן לוי, סילביו חוסקוביץ, יגאל סלע.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 19/2011 מיום 9.10.11

ב.      סיכום ישיבת המועצה מיום 11.10.11

ג.       מפגש עם רני טריינין - סגן יו"ר הסוכנות היהודית.

ד.      החלטות צוות הועידה בעקבות הערות שעלו בישיבת המזכירות הקודמת.

 

החלטות:

 

א.     פרוטוקול המזכירות מיום 9.10.11 אושר.

ב.      המזכירות הצטרפה לדברי הערכה והתודה שהשמיע מזכיר התנועה ליואל מרשק על פעילותו במטה למען השבתו של גלעד שליט. צוינה לטובה גם הצעדה רבת המשתתפים בה היו פעילים חברי קיבוצים רבים וגם פעילי תנועה והובעה הערכה לכל אותם קיבוצים, אשר הגיעו לאוהל משפחת שליט בירושלים וקיימו שם קבלות שבת מדי שבוע בשבוע.

ג.     המזכירות קידמה בברכה את רני טריינין - סגן יו"ר הסוכנות היהודית ושמעה דיווח נרחב על פעילות הסוכנות ועל תפקידיה בקרב העם היהודי בתפוצות ובעיקר בתחומי העליה והקליטה.
רני ציין כי הסוכנות אינה עוסקת עוד בהתיישבות
אך מחוברת להתיישבות באמצעות החטיבה להתיישבות הדגיש את התפקידים בהם תתמקד הסוכנות בעתיד - כמפורט להלן:

(1)  עיצוב השקפת העולם והזהות היהודית של הדור הצעיר (עד גילאי -35).

(2)   שימת דגש על עידוד העליה (כשתהליכי הקליטה בארץ הם כבר באחריות הממשלה)

(3)   החינוך הופך להיות החלק המרכזי ובתוך זה נכללת הפעילות בתנועות הנוער.

(4)   אקטיביזם חברתי ו"תיקון עולם" (דוגמה: הכפר בניצנה בו שוהים ומתחנכים ילדים מדרפור).

(5)   עידוד ביקורים בישראל לתקופות שונות ולמסירת שנת שירות בישראל של צעירים יהודים מרחבי העולם - כגון "תגלית", "מסע", גרעיני "צבר" וכו'.

(6)   אקטיביזם בחברה הישראלית ופיתוח שותפויות עם מועצות אזוריות ברחבי הארץ.


 בעקבות
דבריו של ר. טריינין השמיע מזכיר התנועה את ההערות הבאות:

(1)       הסוכנות בצומת דרכים. היום כשאתה בא לסוכנות הגורמים המשמעותיים שם הם הגורמים האמריקאים ובעלי ההון.

(2)       חלק גדול מהכסף לא מגיע לישראל.

(3)       מפת השליחות נפגעה. המחנכים בתנועות הנוער כיום הם ישראלים יורדים. ככלל אין כמעט ישראלים הפועלים כמחנכים.

(4)       חלק משכר השליח משולם על ידי הקהילה.

(5)       אין סיוע למועצות האזוריות.

(6)       ככלל יש סיבה לדאגה. ההתבוללות מתרחבת, תנועת הנוער בעמדת חולשה, משמעות הזהות היהודית אינה ברורה.

(7)       התנועה הקיבוצית מקיימת במספר קיבוצים את תכנית תל"מ (צעירים וצעירות בוגרי צבא מעלית אתיופיה). הסוכנות היהודית אינה מסייעת במימון בכלל.

(8)       תכנית בית ראשון במולדת כמעט ונסגרה.

(9)       לא ברור מה תהיה מפת השליחות ב-2012.

(10)    ובמציאות הזאת התנועה הקיבוצית משתתפת במימון תנועות הנוער בחו"ל בסכום שנתי של 4 מיליון ₪.

את המפגש סיכם ר. טריינין בדברים הבאים:
*    איני רואה אפשרות שהתנועה הקיבוצית תאמר כי כל מה שקשור בתנועה הציונית, בנוער היהודי ובבעיות היהדות, כבר אינו מענייננו.

*       בפגישות עם היוצאים לש.ש ועם המכינות נפגשים הצעירים עם אנשינו ויש עשיה חשובה.

*       אם נגיע למצב שכל הנעשה בתחומים האלה לא יהיה רלבנטי לגבינו אין לי עצמי מה לעשות בסוכנות.

*      גם כשהדברים השתנו איננו מנתקים את השלשלת.

*      הסוכנות היא הארגון היחידי בעולם שמשולבים בו מירב הארגונים היהודיים ברחבי העולם.

*      אכן התפיסה כיום היא שהסוכנות עוסקת בעליה והממשלה בקליטה.

*       תנועות הנוער מכנסות אליהן חלק קטן מקרב הנוער היהודי הפועל ומופעל במסגרות חינוכיות שונות ומגוונות.

*       הקיבוץ אינו עוד יעד מרכזי להגשמה וגם בנושא זה יש למצוא את האיזון הנדרש בין הרעיונות השונים והתכניות למיניהן שהיום מהוות גורם משיכה משמעותי יותר לבני הנוער ולצעירים.

    לסיכום: מצטרף לברכות ולדברי הערכה ליואל על פעילותו בנושא גלעד שליט.

 

ד.      סיכום מועצת התנועה מיום 11.10.11
השיחה בנושא זה נפתחה במספר הערות
של חברים שונים שבדבריהם כללו בין השאר הערכה כי הייתה זו מועצה שונה אשר משתתפיה היו ברובם נציגים מוסמכים של קיבוציהם וניכר היה כי כל אחד מהם בא במוצהר לייצג את עמדת קיבוצו כפי שהסתכמה עוד לפני המועצה. היה בכך בין השאר גם העצמת הרלבנטיות של התנועה לגבי התהליך החשוב הזה.

עם זאת - כפי שהדגישו זאת כמה מהדוברים,
התנועה, ככל הנראה, לא סיימה את הטיפול שלה בנושא ויש להניח כי עוד תתבקש לסייע למי שיתקשה במימוש ההחלטה שהתקבלה ברוב גדול.

הדיון הסתכם בדבריו של מזכיר התנועה המפורטים להלן:
ההחלטה הייתה משמעותית
וזכתה ברוב גדול ביותר.
המזכירות תשוב ותפרסם
את ההחלטה שהתקבלה ככתבה וכלשונה.
ניתנה לצוות "פנסיה בראש"
האפשרות המלאה להציג את הצעתו, אך בהצבעה זו זכתה לתמיכה מצומצמת מאד.
מתחייבת תודה עמוקה לרבקה וילנד
אשר הובילה את המהלך במשך זמן רב תוך מתן אפשרות לכל הדעות להישמע ולהיבחן גם אם בסופו של דבר התקבלה הצעת הצוות התנועתי.
תודה מגיעה גם לכל אנשי הצוות - אודי, מיכי, עמרי ובוימל.
באשר להמשך מכאן והלאה
- צוות הפנסיה ימשיך לעבוד, יהווה כתובת לפונים לשואלים ותתקבל החלטה מסודרת באשר לנושאים בהם הוא ימשיך לטפל ובאיזו דרך יעשה זאת.

 

ה.    המזכירות עברה על סיכום הישיבה של צוות הועידה שהתקיימה בבוקר אותו יום.
ההערות שהשמיעו חברי המזכירות בדיון על הסיכום כמפורט להלן:

*       (אבי) הדיון בשאלת הערבות ההדדית ראוי לו שיכלול גם את נושא החינוך.

*      (יואל) ייתכן ויהיה קושי לכלול שני נושאים כה מרכזיים (הזהות הקיבוצית ומעורבות התנועה בחברה|) במושב אחד. מוטב שנושא המעורבות יעלה במועצה שתכונס בעקבות הועידה. יש לדאוג למעורבותם של פורום הקיבוץ המתחדש והמטה השיתופי בתהליכי ההכנה. יש לבחון אפשרות לקיים כנסי הכנה באזורים.

*       (עמרי) המטרה צריכה להיות יצירת תעודת זהות של הקיבוץ בניסוח קצר ותמציתי של ערכי הליבה.

*       (מרקי) שאלת הערבות ההדדית בוערת יותר בקיבוץ המתחדש.

*       (איתי) חשוב להגיע בוועידה לדיון ולאו דווקא לחתור לסיכום.

*       (ניר) החינוך חייב להיות חלק מנושאי הדיון, יהיה צורך ככל הנראה במושב נוסף לדיון בנושא המעורבות, לא לחתור לניסוח מעין "עשרת הדברות".

*      (אפרים) מציע להתמקד בבעיות פנימיות.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 19 מ-9.10.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים