פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 19 מ-9/10/2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"א תשרי תשע"ב, 9.10.2011

(ישיבה 19/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אודי פלד, אפרים שפירא, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אבי אהרונסון, מקי לוי, אילנה קיפר, איתי מרגלית, איל רייז, אלון שוסטר, אמרי רון, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: אנשי דרור ישראל (פעילים בתנועת המחאה) פסח האוספטר, חי בדרה, אורי מתוקי, יעלה קרלינסקי, יונתן שחף, עמיחי סטינגר.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי.

משתתף נוסף: יואב מרגלית.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 18/2011 מיום 25.9.11.

ב.      פגישה עם פסח האוספטר מ"דרור ישראל" בנושא המחאה.

ג.       החלטות צוות הועידה בעקבות הערות שעלו בישיבת המזכירות הקודמת.

 

החלטות:

 

א.     פרוטוקול המזכירות מיום 25.9.11 אושר בתוספת הערה כי בטעות נשמטה החלטה אחת מן הפרוטוקול והיא מובאת להלן:
"ישיבות המזכירות תחלנה מעתה והלאה בשעה 11.00".

ב.     המזכירות קידמה בברכה את הפעילים בתנועת המחאה מתנועת "דרור ישראל", הובעה הערכה וגם הוצהר כי התנועה הקיבוצית מצדדת בתנועת המחאה ומזדהה בעיקרון עם הגישה לפיה המדיניות החברתית כלכלית הנהוגה בישראל בהנהגת הממשלה חייבת להשתנות.
צוות תנועתי ייפגש עם פעילי המחאה
מתנועת "דרור ישראל" על מנת לגבש את עמדתה המפורטת יותר של התנועה וכן את האופן בו תוכל התנועה לסייע ואף להשתתף בקידום המאבק למען השגת היעדים החברתיים שיוסכמו.

ג.      ועידת התנועה - נמסר מידע על התקדמות במהלכי הארגון וניסוח התכנים שיעמדו על סדר היום במושב ב' של הועידה.
המזכירות קיבלה את הצעת צוות הועידה לפיה
הועידה תתקיים ב-12 בינואר 2012 באפעל, כשהתיאום עם אפעל כבר נעשה לגבי קבלת אולם "בית ברנד", מתן ארוחות וקיום צוותי דיון ב-7 כיתות לימוד.
נמסר כי התקציב
העומד לצורך קיום הועידה הוא בגבולות של 60 אלף ₪, שמתוכן כ-40 אלף משולמים ישירות לאפעל.
שבו ועלו הערות שונות לגבי התכנים ודרך הטיפול בהם במסגרת חוגי הדיון בוועידה.

אף כי הובהרה עמדת הצוות לפיה בעיקרון מתוכננת הועידה לעסוק בשני נושאים - דמותו העתידית של הקיבוץ והמעורבות בחברה הישראלית, נראה היה לכמה וכמה מן הדוברים, כי מצד אחד - יש מספר רב מדי של נושאי משנה (באשר לדמות הקיבוץ) ומאידך - קבוצות הדיון תהיינה גדולות מדי אם מחלקים את מאות באי הועידה רק לשבע קבוצות דיון.
צוות הועידה בישיבתו הבאה - בה ישתתף גם מזכיר התנועה - ידון בהערות וההצעות שהושמעו בישיבת המזכירות כדי להחליט איך להתקדם.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

  

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 18 מ-25.9.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים