פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 18 מ-25.9.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ו אלול תשע"א, 25.9.2011

(ישיבה 18/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, איתי מרגלית, אפרים שפירא, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, ניר מאיר, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איל רייז, אלון שוסטר, אמרי רון, מיכי דרורי ח"כ שי חרמש.

מוזמנים: עופר רימון (אגף המשימות - מקשר עם תנועת הצופים ומלווה גרעיני צבר), גרי ויתקין (רכז פעילות צבר בתנועת הצופים), גל בן שימול (רכז תנועת הצופים העבריים העולמית).

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 17/2011 מיום 4.9.11.

ב.      דו"ח התקדמות לקראת ועידת התנועה.

ג.       דיון מסכם ואישור המסמך שיישלח לקיבוצים כעמדתה של מזכירות התנועה בנושא הפנסיה - לקראת המועצה שתתקיים ביום ג' 10.11.11.

ד.      דיון בבקשת תמר וולפין וגורית שמר להעביר את תחילת ישיבות המזכירות לשעה 11.

ה.      פרויקט "צבר" - תמונת מצב וגידול מתוכנן.

 

החלטות:

 

א.      פרוטוקול המזכירות מיום 4.9.11 אושר ללא הערות.

ב.    המזכירות אישרה ברוב של 12 כנגד 1 את המסמך שהוגש לה בנושא הפנסיה לקראת הגשתו למועצת התנועה.
תיבדק הבקשה להוסיף בסעיף 5 שענינו "מיסוי הפנסיה ופעולות שעל הקיבוץ לנקוט", אחרי המילים "וקצבאות אחרות...." את המילה "לפנסיונרים".

ג.     המזכירות קיבלה דיווח על ההכנות לועידת התנועה (מושב ב') ואישרה את קיום הוועידה בתאריך 29.12.11 באפעל.
הוצגו הנושאים שיידונו בוועידה בצוותי המשנה, שהצעותיהם תובאנה לאחר הדיון לוועדה המתמדת ולמליאה: ערבות הדדית, כלכלת הקיבוץ, צמיחה דמוגרפית, התנהלות דמוקרטית, תכנון החצר הקיבוצית. וכנושא מרכזי - מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית.
בישיבה הושמעו על ידי חברים שונים מספר הערות - כמפורט להלן - ואלה תבחנה בישיבת צוות הוועידה, שתכונס לאחר ראש השנה.

·       חשוב שהוועידה תעסוק לאו דווקא בנושאים המטופלים שגרתית על ידי מחלקות התנועה השונות.

·       דוגמא לנושא חשוב - תכנון החצר הקיבוצית.

·       חייבים לכלול בין הנושאים את שאלת החינוך בקיבוץ (או החינוך הקיבוצי).

·      "צמיחה" ו"ערבות הדדית" מטופלים שגרתית ולכן מיותר לעסוק בהם בוועידה.

·       אי אפשר שלא לכלול בוועידה בדרך כלשהי גם נושא פוליטי.

·       אלי עמיר איננו בהכרח המתאים ביותר להיות דובר בוועידה. מן הראוי לבחון לפחות דובר נוסף. מוצע כדוגמא ד"ר גדי טאוב.

·       מן הראוי שהדיון במעורבות בחברה הישראלית לא יסוכם בוועידה אלא יהווה פתיחה לתהליך שיכלול קבוצות דיון אזוריות ויסתכם מאוחר יותר בהחלטות של מועצת התנועה.

·       ה-29 בדצמבר הוא היום שלאחר חופשת החנוכה, לילה קודם חוזרים בני י"ב ממסע אופנים עם מדריכיהם. זה נראה צפוף מדי. מציע, על כן לבחון אפשרות לדחות בשבוע את כינוס הוועידה.

·       מוצע לא להסתפק בפתיחה קצרה שמיד אחריה ישלחו משתתפי הוועידה לחוגי הדיון, אלא להביא לפתיחת הוועידה הרצאה רצינית של אורח אשר יהיה רלוונטי ויתווה כיוון.

·       צריך לבחון אפשרות של הבאת שלושה פותחים - כל אחד 15 דקות.

·       זו צריכה להיות ועידה עם אמירה חברתית בצד אמירה מדינית.

·       יש לבדוק אם מספר הנושאים ליום אחד של ועידה אינו גדול מדי.

·       חשוב שהוועידה תעסוק בקיבוץ של העתיד מכל היבט שהוא - ובראש וראשונה בהתייחסות לקליטת הבנים וההשלכות שיהיה לכך על הקיבוץ, השיתוף והאחריות הכוללת לנכסיו. על כן יש לבחון אפשרות להתמקד, אכן, בנושא אחד.

·       הביטוי "מעורבות בחברה הישראלית" אינו מבטא נכון את המטרה. יש לחשוב ולנסח באיזו דרך התנועה הקיבוצית תשפיע על החברה הישראלית.

·       יש להביא בחשבון תקציבי את הצורך לשוות לוועידה אופי חגיגי בדיגול, שילוט וכו'...

·       הנושאים הללו לא נולדו לקראת הוועידה, הם עלו כבר במועצת התנועה. הנושא הוגדר כ"עיצוב דמותה של הקהילה הקיבוצית בעת הזאת". ברור, כי "העת הזאת" פירושה - בעצם - "מעתה והלאה" ויש כאן במפורש מבט אל העתיד.

הדיון הסתכם באישור המועד (29.12.11) והמיקום (אפעל).

 

ד.    פרוייקט צבר - נמסר ע"י נציגי תנועת הצופים ועל ידי עופר רימון דו"ח מפורט על העליה במספר המתגייסים לצה"ל במסגרת תוכנית "צבר".
הוצגה החשיבות בהיענות קיבוצים רבים ככל האפשר לצורך קליטת גרעיני צבר למשך תקופת השרות בצה"ל.
הוצג הקושי בהשגת אמצעים להכשרת מבנים למגורי מתגייסי צבר בקיבוצים.
הדיון הסתכם בהודעת מזכיר התנועה שהביע הערכה רבה למפעל המיוחד הזה של תנועת הצופים וסיכם כי תזומן פגישה משותפת עם נציגי הצופים לצורך בחינה של האפשרויות השונות לסיוע לקיבוצים על מנת שיוכלו להעבות לצורך לקלוט את מתגייסי "צבר" שמספרם עולה משנה לשנה והקליטה בקיבוצים (מגורים, מסגרת חברתית, משפחות) הינה תנאי חיוני להמשכו של המפעל הזה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 17 מ-4.9.2011
הצעת החלטה של מזכירות התנועה בנושא הפנסיה - מוגש למועצת התנועה ב-11/10/2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים