פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 17 מ-4.9.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ה' אלול תשע"א, 4.9.2011

(ישיבה 17/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, גורית שמר, יואל מרשק, ניר מאיר, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין, איתי מרגלית, אפרים שפירא

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איל רייז, אלון שוסטר, אמרי רון, חגי רזניק, סמדר כ"ץ, ח"כ שי חרמש, משה תרשיש.

מוזמנים: פורום הקיבוץ המתחדש - ניב ויזל (נתיב הל"ה), אורי מרגלית (רמת הכובש), איציק בש (נוה אילן).

"פנסיה בראש": אמציה רייז (עין המפרץ), בעז אפלל (יפתח), יונה פריטל (מעלה החמישה).

חברים בצוות הפנסיה התנועתי: ראובן בוימל, שלומי אילן

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 16/2011 מיום 28.8.11

ב.      הצעה למזכירות בנושא הפנסיה - בעקבות דו"ח ברית פיקוח.

 

החלטות:

 

א.    פרוטוקול המזכירות מיום 28.8.11 אושר ללא הערות.

ב.    המזכירות החליטה, כי הקביעה לפיה פנסיית בסיס תהיה בגובה של 40% תבוא למועצת התנועה כהמלצה ולא כדרישה לתקנת רשם.
תמכו בהצעה זו - 10.
בקשו להשאיר זאת כתקנה - 2.

ג.     על בסיס האמור לעיל ובהתייחס בעיקר לסעיף 3 המופיע במסמך שהוכן לקראת הישיבה יגובש נוסח סופי של ההצעה כולה על ידי צוות הפנסיה.

ד.    המזכירות קבלה בלא התנגדות את ההצעה לדחות את המועצה בנושא הפנסיה מיום ה' -15.9.11 למועד אחר.

ה.    מועד מועצת התנועה בתאריך 6.10.11 - חברים העירו שביום זה ישנם העולים לבתי קברות (מלחמת יום הכיפורים) - ייבדק מועד אחר לישיבת מועצת התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 16 מ-28.8.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים