פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 16 מ-28.8.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"ח באב תשע"א, 28.8.2011

(ישיבה 16/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אבי אהרונסון, אודי פלד, אילנה קיפר, אמרי רון, גורית שמר, יואל מרשק, ניר מאיר סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איל רייז, איתי מרגלית, אלון שוסטר, אפרים שפירא, חגי רזניק, ח"כ שי חרמש.

מוזמנים:

נציגי ברית פיקוח - סטפני פינקלשטין, יוסי ספיר, ירון רייכמן.

פורום הקיבוץ המתחדש - ניב ויזל (נתיב הל"ה), אורי מרגלית (רמת הכובש), איציק בש (נוה אילן)

"פנסיה בראש" - אמציה רייז (עין המפרץ) בעז אפלל (יפתח), אריה שרייבר (נירים)

חבר בצוות הפנסיה התנועתי - ראובן בוימל.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 15/2011 מיום 31.7.11.

ב.      אישור הכללתם של שני נושאים המפורטים להלן בסדר היום של המועצה הקרובה:

(1)   הודעה בנושא קיבוצי ההטלות.

(2)   הצגת מועמדותה של רינת גלילי (נירים) כמחליפתה של רבקה וילנד בתפקיד רכזת אגף החברה בתנועה הקיבוצית.

ג.       דין וחשבון של "ברית פיקוח" בנושא - מידת יכולתם של הקיבוצים לשלם פנסיה בגובה של 3500 ₪ לחודש.

החלטות

 

א.     פרוטוקול המזכירות מיום 31.7.11 אושר ללא הערות.

ב.     המזכירות אישרה את הכללתם של הנושאים המופיעים לעיל בסדר יומה של המועצה הקרובה.

ג.      בעקבות דו"ח "ברית פיקוח" תקיים מזכירות התנועה דיון נוסף על האופן בו יבחנו לקחי הדו"ח - שהוצג בהרחבה ובמקצועיות מעוררת הערכה רבה - ומידת השפעתם על עמדת המזכירות בנושא הפנסיה כפי שתוגש כהצעת החלטה בישיבת המועצה הקרובה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 15 מ-31.7.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים